San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Danny O’Mahony ceaptha mar Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Bronntar Dámhachtain Anthony Cronin ar an scríbhneoir Dermot Bolger.
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2020
Nuacht ón bPobal
Scéim Tacaíochta sna hEalaíona Dúchasacha don Óige 2019
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Comhghairdeas leis an 11 eagraíocht Éireannacha ar bronnadh Maoiniú Comhair orthu!
Scéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí | 3ú Glaoch ar Oscailt ar an 14 Lúnasa
Déan iarratas ar Dhámhachtainí Europa Nostra 2020
Seachtain Náisiúnta Oidhreachta na hÉireann 17–25 Lúnasa
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar

Tar éis gur fógraíodh go bhforbrófar clár píolótach Áiteanna Ildánacha i dTuaim, tá seirbhísí bainistíochta tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon anois chun an clár píolótach trí bliana a bhainistiú agus a sholáthar. Féadfar an phreaseisiúint maidir leis an tionscadal a léamh anseo.

 

Tá an tairiscint maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama beo ar eTenders anois agus lorgaíonn sí iarratasóirí, a d’fhéadfaí a bheith ina n-eagraíocht nó ina gcomhpháirtíocht, a bhfuil taithí láidir acu ar fhorbairt ealaíon pobail agus ar chleachtas ealaíon pobalghníomhach chomh maith le taithí chruthaithe ar mhéideanna móra maoinithe phoiblí a bhainistiú i gcomhthéacs forbartha ealaíon. 

 

Áireofar na rudaí seo a leanas leis na seirbhísí atá de dhíth; a) Ceannasaí Tionscadail a chur ar fáil chun oibriú le muintir Thuama chun clár nua gníomhaíochtaí a bhaint amach, b) buiséad a bhainistiú chun maoirseacht a dhéanamh ar an tionscadal, lena n-áirítear táillí, costais an chláir agus costais thánaisteacha, c) modheolaíocht measúnaithe a dhearadh agus a sheachadadh d) clár oiliúna a dhearadh agus a sheachadadh. Tá an cur síos iomlán ar na seirbhísí atá de dhíth ar fáil sna cáipéisí atá ar fáil ar eTenders.

 

Is é an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí trí eTenders ná an 19 Meán Fómhair 2019.