San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Straitéis Náisiúnta d’Ealaíona Teangabhunaithe
Gairm Oscailte Expo 2020
Anailís ar Riachtanais Oiliúna Earnáil Náisiúnta na nEalaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2021
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 16 Eanáir 2020
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Deis poist iontach ag Dance Theatre of Ireland – Feidhmeannach Margaíochta agus Airgeadais
Tá Little Island Books ag earcú!
Deis poist iontach ag Dance Theatre of Ireland – Feidhmeannach Margaíochta agus Airgeadais

Compántas damhsa gairmiúil is ea Dance Theatre of Ireland atá lonnaithe i stiúideo agus oifig álainn, saintógtha Centre for Dance i nDún Laoghaire, le cláir Damhsa agus Sláinte agus For-rochtana Oideachais a bhfuil Gradaim buaite acu ag obair go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Bhuaigh siad Gradam Dea-Chúiseanna an Chrannchuir Náisiúnta 2019, agus bíonn os cionn 2,500 duine páirteach i gcláir dhamhsa éagsúla i rith na bliana ag an Ionad agus sa Phobal.  In atmaisféar an-fháilteach, cuirimid áthas ar leanaí, déagóirí, daoine fásta agus seanóirí agus cuirimid a gcruthaitheacht féin ina láthair, ag tabhairt deiseanna nuálacha do dhaoine Foghlaim, Cruthú agus Taibhiú, is cuma cén aois iad.


Feidhmeannach Margaíochta agus Airgeadais

Cuir do chuid scileanna ag obair chun saol daoine a athrú.

 

Áirítear sa ról ilghnéitheach lánaimseartha seo margaíocht, na meáin shóisialta, bainistíocht cuntas, forbairt agus teagmháil leis an bpobal.

Is post an-dinimiciúil é seo in eagraíocht ealaíne ghnóthach, mar chuid d’fhoireann bheag ag obair go dlúth leis na Stiúrthóirí Ealaíne.  Baineann sé le ceapadh/bainistiú/seachadadh na margaíochta dár gcláir ar fad, lena n-áirítear ríomhphoist, nuashonruithe ar an suíomh gréasáin, na meáin shóisialta (Facebook, Twitter, Instagram) agus teagmháil leis na meáin chlóite, preas agus caidreamh poiblí.  Baineann sé freisin le gnéithe airgeadais, leabharchoimeád agus bainistíocht cuntas, párolla, réiteach bainc, buiséad agus bainistíocht oifige.  Tá ról suntasach ag déileáil leis an gcliant, ag freagairt fiosrúchán dár ranganna agus cláir, ag cabhrú le daoine lena gclárúcháin, agus ag déileáil le rannpháirtithe inár ranganna agus ceardlanna.


Áirítear le Sonraíochtaí Iarrthóra cáilíocht Tríú Leibhéal nó níos airde sa Bhainistíocht Ealaíon, Margaíocht, Cumarsáid, nó ábhar eile ábhartha; taithí i Margaíocht / Caidreamh Poiblí agus Na Mean Shóisialta; Párolla agus Leabharchoimeád; tá inniúlacht in Excel, Word, Publisher, Quickbooks, Collsoft, Adobe Photoshop agus Mail Chimp riachtanach, mar aon le cumas deartha ealaíonta agus amhairc.  Is buntáiste mór a bheadh ann eolas a bheith agat ar eagarthóireacht grianghraf agus físeán digiteach.  Tá scileanna méarchláir agus uimhearthachta ríthábhachtach.  Tá sé inmhianaithe go mbeadh tuiscint agus/nó taithí agat ar an damhsa.  Tá cúlra bunaithe in eagraíocht a ghluaiseann ar aghaidh go tapa le taithí mhaith ghinearálta mhargaíochta agus riaracháin ríthábhachtach don phost seo. 3-5 bliana de thaithí iomchuí.

Mar chuid d’fhoireann bheag, tá duine á lorg againn a léiríonn smaointeoireacht straitéiseach, anailíseach agus chruthaitheach agus cumas chun anailís a dhéanamh ar eolas go tapa agus cumarsáid a dhéanamh ar bhealach gonta agus deisbhéalach.  Feileann an post seo do dhuine díograiseach ar maith leis éagsúlacht agus torthaí a tháirgeadh...le healaín amhairc agus theicniúil agus paisean de bheith ag déileáil le daoine sna healaíona.

 

Chun iarratas a dhéanamh seol litir chumhdaigh iarratais agus do CV chuig

Na Stiúrthóirí Ealaíne

recruit@dancetheatreireland.com

 

Coinneofar gach iarratas go rúnda.

Ní dhéanfar teagmháil ach le hiarrthóirí a chuirfear ar ghearrliosta.

 

Tá tuilleadh eolais le fáil ag https://www.theatreforum.ie/job/marketing-finance-executive/