San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí Dheireadh Fómhair
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ 2022 | Ag infheistiú go cruthaitheach i ndaoine agus in áiteanna
Deontais agus Dámhachtainí
Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2022
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2
EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE in UCC in 2022 - Gairm ar iarratais
Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach – Babhta 2
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
COMHALTACHT MÚSAEIM IDIR ÉIRE ILDÁNACH AGUS FULBRIGHT: EXPLORATORIUM
COMHALTACHT GHAIRMIÚIL IDIR FULBRIGHT AGUS ÉIRE ILDÁNACH
Scoileanna Ildánacha
Tá 188 scoil agus ionad Ógtheagmhála breise trasna na tíre ag glacadh páirt i Scoileanna Ildánacha 2021
Fáilte go hEagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir

Tá nuachtlitir na míosa seo lán le deiseanna agus le himeachtaí todhchaíocha lena n-áirítear an clár gnóthach darb ainm Faoin Spéir / In the Open.  Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an bhfógra go bhfuil 188 scoil agus ionad ógtheagmhála mar chuid de chlár na Scoileanna Ildánacha agus táimid an-bhuíoch de na scoláirí, na múinteoirí agus na comhlaigh chruthaitheacha a sheas linn i rith na tréimhse dúshlánaí seo. 

 

Cosúil le an-chuid daoine, bhí sé de phléisiúr agam freastal ar imeachtaí ealaíonta i bpearsa le cúpla seachtain anuas.  Táim cinnte nach dtiocfaidh deireadh le m’ionadh faoi nuacht na gníomhaíochta seo.   Le 18 mí anuas, chualathas go minic nach ndéanfar beag is fiú arís go deo de na healaíona.  Tá aiféala ar dhaoine anois go raibh gá le paindéim lena bhfuil againn sa saol a thabhairt faoi deara, agus ní féidir a shéanadh nár thuigeamar cad a bhí againn go dtí gur tógadh uainne é go tobann. 

 

Agus muid ag dul amach arís diaidh ar ndiaidh, ag dul i dtaithí ar an timpeallacht nua seo, tá aithne againn go léir ar an-chuid daoine nach mbainfeadh sult as an bhfilleadh seo - na daoine a bhfuil a gcuid buarthaí níos airde ná mar a bhí riamh agus a smaoinigh ar an seadú mar shos taitneamhach ón domhan.  Sa mhodh maireachtála nua atá againn, nuair a bhíonn an deis againn anois modh níos fearr a shamhlú agus a chruthú, smaoineoimid níos cúramaí faoin réimse leathan riachtanas agus meonta atá ann. 

 

Tá dínit chiúin agus suaimhneas compordach le mothú sna himeachtaí reatha a chuirtear i láthair.  Bíonn foirne fáilteachais ag déileáil leis an bpobal ar bhonn cumasach, agus léiríonn siad an-chuid proifisiúntachta agus aire dá lucht féachana.  Tarraingíonn pearsana oifig na dticéad, pearsanra teicniúil agus pearsanra fáilteachais clú orthu féin i gcónaí mar gheall ar a seirbhís ardchaighdeáin agus leanann siad ar aghaidh anois ag sárú na bhfreagrachtaí nua atá orthu. 

 

Cuireann an buiséad atá le teacht chomh maith leis an bPlean Forbartha Náisiúnta, a fógraíodh le déanaí, treoirphleananna suntasacha do na healaíona in iúl a bheith ina gcuidiú dúinn chun todhchaí níos fearr a chruthú don ghairm uasal seo, gairm ina mbeidh i bhfad níos mó guthanna le cloisteáil, cuid acu nár chualathas riamh.  Is iontach an smaoineamh é sin le bheith ag dúil leis. 

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir