San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir, Dé hAoine 18 Meán Fómhair, 2020 Á nascadh le chéile tríd an gCultúr
Wintering Out
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021 – Seisiúin Faisnéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Babhta a Dó de Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais in 2020
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal
Deis maoinithe nua trí Dhámhachtain Tionscadail do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Nuacht ón bPobal
Seisiúin faisnéise ar líne
Sparánacht Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal

Bronnfaidh an Chomhairle Ealaíon an dara Dámhachtain Sparánachta de chuid na Comhairle Ealaíon faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal in 2020

Is é is aidhm le Dámhachtain Sparánachta na Comhairle Ealaíon faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal tacú le cleachtas ealaíon gairmiúil. Tá sé dírithe go sonrach ar ealaíontóir ag a bhfuil cuntas teiste a bheith ag obair ar bhonn comhoibríoch le pobail áite nó pobail chomhspéise. Tugann an Dámhachtain Sparánachta €10,000 am agus acmhainní don ealaíontóir roghnaithe taighde a dhéanamh agus machnamh a dhéanamh ar chleachtas. Níos sonraí fós, tugann an Sparánacht deis don ealaíontóir machnamh a dhéanamh ar phríomhcheisteanna a bhaineann lena gcleachtas trí úsáid a bhaint as modhanna comhoibríocha.

Táthar ag súil go gcomhroinnfidh an t-iarratasóir rathúil an fhoghlaim a tharlóidh de bharr na Sparánachta leis an bpobal agus leis an earnáil ealaíon comhoibríoch níos leithne. Is tionscnamh de chuid Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal na Comhairle Ealaíon é an Dámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal agus tá sé á bhainistiú ag Create.

Táthar ag comóradh deich mbliana de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal a bheith ar an bhfód in 2020. Is cúis áthais dúinn a fhógairt go dtairgfear dámhachtain sparánachta breise faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal sa bhliain 2020.

Díreofar ar Na hEalaíona Comhoibríocha agus Cearta an Duine sa dara sparánacht seo. Foilseofar na sonraí iomlána agus an spriocdháta don sparánacht seo i Meán Fómhair.

 Logáil isteach ar https://www.create-ireland.ie/projectsubpage/aic-bursary/ chun tuilleadh faisnéise a fháil.