San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Meán Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir 2021 - Dé hAoine 17 Meán Fómhair
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair
RAISE
Aighneacht Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao le haghaidh Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PEN) sna hEarnálacha Cruthaitheacha agus Cultúrtha agus sna Tionscail
Nuacht ón bPobal
Tá Music Network le Bainisteoir Cumarsáide a cheapadh
Tá Music Network le Riarthóir Oibríochtaí a cheapadh
Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021

Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021

Is é cuspóir Authored Works an tsaoirse chruthaitheach agus eagarthóireachta a thabhairt d’ealaíontóirí scannán chun saothar fadscannáin chultúrtha le húdar a dhéanamh ó dhearcadh láidir ealaíonta. Ní mór go mbeadh na scannáin faoi threoir ealaíontóra.  Tacófar le scannán amháin in 2021. Cuirfear ciste iomlán €200,000 ar fáil don iarratasóir rathúil (ar a n-áireofar buiséad léirithe €185,000 agus tacaíocht taispeántais bhreise €15,000). Ní chuirfear san áireamh ach scannáin is féidir a dhéanamh laistigh den bhuiséad seo. Caithfear an scannán a chríochnú lena thaispeáint den chéad uair ag Institiúid Scannán na hÉireann, ár gcomhpháirtí taispeántais, ar dháta a aontófar in 2023.

Caithfear iarratais ar an Dámhachtain Authored Works a dhéanamh go díreach chuig an gComhairle Ealaíon roimh 17:30 Déardaoin, 30 Deireadh Fómhair 2021. Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar líne ar an 31 Lúnasa 2021. Tá na treoirlínte agus sonraí faoin bpróiseas iarratais ar fáil sa rannán maoiniú atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin. 

Tabhair faoi deara:  Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon. Moltar d’iarratasóirí nua cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú sula ndéanfaidh siad iarratas.