San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhpháirtíocht taighde na hEorpa: Tionchair iarmharta na hinfheistíochta poiblí sna healaíona, cultúr agus tionscail chruthaitheacha
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht in 2015/2016
30 bliain d'ealaíona na n-údarás áitiúil
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5:30pm, Déardaoin an 21 Eanáir 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Spriocdháta na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Dámhachtainí an Deontais um Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Nuacht ón bPobal
Dáta don dialann – Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach.
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Comhpháirtíocht taighde na hEorpa: Tionchair iarmharta na hinfheistíochta poiblí sna healaíona, cultúr agus tionscail chruthaitheacha

Is éard is ‘iarmhairtí cultúrtha agus cruthaitheacha’ go mbíonn tionchar níos leithne ag infheistíochtaí sna healaíona agus i gcultúr ar an ngeilleagar agus ar an tsochaí. San Eoraip, tá an téarma ‘iarmhairt’ á úsáid níos minice mar cheann de na príomhthiománaithe beartais d’infheistiú poiblí sna healaíona agus sa chultúr.

 

Foilsíonn comhpháirtíocht taighde in bhfuil an Chomhairle Ealaíon (Éire), Comhairle Ealaíon Shasana, Creative England, an t-ionad eorpach um gheilleagar cruthaitheach (an Ghearmáin), Fondúireacht Chultúrtha na hEorpa (an Ísiltír) agus Gréasán Gnó Cruthaitheach na hEorpa (an Ísiltír) agus an taighde a rinne Tom Fleming Creative Consultancy atá bunaithe i Londain an tuarascáil, ‘Iarmharta cultúrtha agus cruthaitheacha san Eoraip: réamh-athbhreithniú fianaise’.

 

Is éard a bhí sa tionscadal, leabharlann fianaise suas le 100 tuarascáil, staidéar agus measúnú ina ndéantar cur síos ar thionchar na n-iarmhairtí cultúrtha agus cruthaitheacha a chur i dtoll a chéile. Rinneadh athbhreithniú córasach ar an leabharlann seo lena fháil amach cé na héilimh a rinneadh faoi iarmhairtí, cén fhianaise atá ann a thacaíonn leis na héilimh seo agus cén modheolaíochtaí a úsáideadh chun an fhianaise seo a bhailiú. Ar an mbealach seo, rinneadh iarracht tríd an taighde bonnlíne eolais a bhunú trí chur chuige eolaíoch a ghlacadh le toimhdí coitianta maidir leis na healaíona agus an cultúr le maoiniú cultúrtha agus a dtionchair níos leithne.

 

Rangaítear na tionchair iarmharta san athbhreithniú ina dtrí chatagóir leathana agus ina 17 bhfo-chatagóir a thiteann thar thorthaí sóisialta, polaitiúla agus cultúrtha. Aimsíodh san athbhreithniú trí réimse ina bhfuil fianaise áititheach d’iarmhairtí cultúrtha agus cruthaitheacha: nuálaíocht in iarmhairtí eolais, sláinte agus folláine agus milieu cruthaitheach agus brandáil áite.

 

Mar aon le láidreachtaí tá laigí agus bearnaí i modhanna agus táscairí fianaise nochta sa phróiseas athbhreithnithe. Mar thoradh, is annamh go gcruthaítear caighdeáin eolaíocha na cúisíochta thar ilchineálacha iarmhairtí cultúrtha agus cruthaitheacha.

 

Nochtar sa tuarascáil iarmhairtí cultúrtha agus cruthaitheacha san Eoraip agus cuirfidh sé le díospóireacht eolaíoch, chultúrtha agus pholaitiúil timpeall ar luach infheistíocht chultúrtha agus phoiblí sna healaíona, sa chultúr agus sna tionscail chruthaitheacha a thabhairt faoi deara.

Leagtar amach sa tuarascáil taighde agus moltaí modheolaíochta ar a bhfeidhmeoidh an chomhpháirtíocht taighde i rith 2016.

 

Tá suíomh gréasáin bunaithe don tionscadal agus is féidir an tuarascáil iomlán mar aon le hachoimre feidhmeach a íoslódáil uaidh. http://ccspillovers.wikispaces.com/.

 

I gcomhair tuilleadh faisnéise déan teagmháil le:

Toby Dennett, Bainisteoir Forbartha Straitéisí

toby.dennett@artscouncil.ie

 

Email Newsletter Software by Newsweaver