San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig eagrán Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Treoir: Ag Obair i gComhthéacsanna Idirchultúrtha
Tá Tábhacht le hÁiteanna: ag cur le cuimsiú sna healaíona
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ - Taighde ar Mheon an Phobail
Tairiscint taighde foilsithe don Oíche Chultúir
Deontais agus Dámhachtainí
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, an 17 Meán Fómhair 2020
Clinic Eolais ar líne ar dhámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2020 atá ag teacht aníos
Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil
Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 10 Meán Fómhair 2020
Athoscailt Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Nuacht ón bPobal
DEIS FOSTAÍOCHTA: OIFIGEACH CUMARSÁIDE & MARGAÍOCHTA
CUR I LÁTHAIR AGUS CEISTEANNA & FREAGRAÍ - Taighde ar Mheon an Phobail

Rinne an gnólacht tacaíochta margaíochta Behaviour and Attitudes taighde thar ceann na Comhairle Ealaíon i dtús Mheitheamh 2020 chun meon an phobail a fháil amach maidir le freastal ar imeachtaí beo agus bearta maolaithe. Cumhdaíodh rannpháirtíocht i ngníomhaíocht ealaíon sa taighde freisin agus tuairimí maidir le bheith ag íoc ar na healaíona ar líne. 

 

Tugann an Chomhairle Ealaíon cuireadh duit freastal ar chur i láthair agus seisiún ceisteanna & freagraí maidir le torthaí an taighde seo dar teideal Arts During Lockdown le John O’Mahony, Stiúrthóir ar Thaighde Cainníochtúil agus Cáilíochtúil, Iompar agus Dearcadh:

 

Dáta: Dé hAoine an 7 Lúnasa 2020

Am: 10am 

Fad: Timpeall 40 nóiméad

Cláraigh le Cruinniú Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86227623956

 

Tá an seisiún seo ceaptha le haghaidh cleachtóirí agus eagraíochtaí ealaíon mar bhonn eolais do phleanáil agus faisnéis luachmhar a chur ar fáil maidir le dearcadh an phobail. Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do bheith ag déanamh an taighde dhá uair eile in 2020 agus leanfaidh siad ar aghaidh ag coinneáil na hearnála ar an eolas maidir le dearcadh an phobail agus athruithe de bharr tosca atá ag athrú. 

 

Ní cheadaítear ach do 95 duine freastal agus tabharfar spásanna do dhaoine de réir mar a thagann siad.  

 

Déanfar taifead den seisiún agus foilseofar é ar chuntas Vimeo na Comhairle Ealaíon.