San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry le bheith ag an bhFéile Mountains to Sea
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Tionól Ginearálta Aosdána
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha
Tá Seirbhísí Beartas Ealaín Poiblí agus Seirbhísí Tacaíochta á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Tá Seirbhísí Eagarthóireachta Ar Líne agus Bainistíochta Tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair Public art.ie
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2019
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Scoileanna Ildánacha – scoileanna as gach cearn den tír in ann iarratas a dhéanamh anois.
Nuacht ón bPobal
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha
Mindshift: The Business of Writing, Béal Feirste
Sparánacht Ghaeilge 2019 ó Ionad Anam Cara / Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?
Spriocdhátaí ag teacht aníos
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019

Chuir Music Network fáilte inniu roimh an bhfógra a rinne Josepha Madigan TD, an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, lenar dearbhaíodh maoiniú €270,250 don Scéim Chaipitil Ceoil, 2019.

Tá dhá dhámhachtain ar leith sa Scéim Chaipitil Ceoil, a dtacaíonn an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta léi agus a bhainistíonn Music Network. Cuireann na dámhachtainí maoiniú ar fáil do ghrúpaí taibhithe neamhghairmiúla agus do cheoltóirí gairmiúla aonair chun uirlisí ceoil a cheannach.

Dúirt an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Josepha Madigan T.D:
“Tá an-áthas orm go bhfuil mo Roinn in ann tacú leis an Scéim Chaipitil Ceoil arís eile, acmhainn cheoil atá ag teastáil go géar trínar féidir maoiniú a bhronnadh ar ghrúpaí agus ar dhaoine a bhfuil bua an cheoil acu chun uirlisí ceoil a cheannach. Tá na mílte duine tar éis leas a bhaint as an Scéim Chaipitil Ceoil ó cuireadh an scéim ar bun agus cuirfidh scéim na bliana seo leis an 349 dámhachtain a bronnadh ar cheoltóirí agus ar eagraíochtaí faoin scéim go dtí seo, ag tacú le raon daoine aonair agus le grúpaí ar fud na tíre.”

Ag trácht ar an bhfógra, dúirt Príomhfheidhmeannach Music Network Sharon Rollston:
“Táimid thar a bheith buíoch as tacaíocht leanúnach na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun maoiniú caipitil a thabhairt i gcomhair uirlisí do cheoltóirí agus do raon leathan grúpaí ar nós bannaí óige, ensembles, ceolfhoirne, tionscnaimh phobail agus eagraíochtaí acmhainní. Tá tionchar mór i gcónaí ag na huirlisí a chuirtear ar fáil tríd an Scéim Chaipitil Ceoil ar chaighdeán na cumadóireachta agus ar thaibhithe ceoil beo ar fud na hÉireann, agus go deimhin an rochtain atá ar an gceol sin.”

Chuir an Chomhairle Ealaíon, Iontaobhas IRMA agus Music Network an Scéim Chaipitiúil Ceoil ar bun in 2008 mar thionscnamh gnímh-taighde atá deartha chun tacaíocht a chur ar fáil le huirlisí ceoil a cheannach. Mar gheall ar chomh maith is a d’éirigh leis an gcéad treoirscéim, chuir an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú ar fáil ón mbliain 2011. Tá maoiniú curtha ar fáil ag an Scéim Chaipitil Ceoil do 349 ceoltóir, grúpa agus eagraíocht, agus bhain suas le 35,000 duine ar fud na hÉireann leas as an scéim ó cuireadh ar bun í in 2008.

Beifear ag glacadh le hiarratais ar an Scéim Chaipitil Ceoil ó Déardaoin, 14 Feabhra agus is é an spriocdháta 2.00 pm Déardaoin, 21 Márta 2019. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar www.musicnetwork.ie/musicians/funding.

Chun tuilleadh sonraí a fháil, téigh i dteagmháil le Sarah Cunningham ar 01 475 0224 / capitalscheme@musicnetwork.ie.