<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha

Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30 i.n., Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012

Spriocdháta: An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Scéim Deis - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n. Déardaoin, an 17 Bealtaine 2012

Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair - 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013 - 5:30 i.n., Déardaoin an 3 Bealtaine 2012

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 15 Bealtaine.
 
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 830 Aibreán 2012


Spriocdháta: Scéim Deis - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Is é cuspóir na scéime Deis tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail sna healaíona traidisiúnta nó do thionscadail ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne, atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta. Tacaíonn an scéim Deis le tionscadail aonuaire nó ghearrthéarmacha agus leo sin amháin.

Tugtar tús áite do thionscadail ina léirítear:

  • aird ar chaighdeán ealaíonta
  • nuálaíocht
  • tairbhe shuntasach do phobal na n-ealaíon traidisiúnta

Cuirtear fáilte roimh iarratais i ndáil le tionscadail a bhaineann le gníomhaíochtaí a thugann faoi éagsúlacht chultúrtha.

Tá Deis oscailte do dhaoine aonair, do ghrúpaí, do bhannaí ceoil agus d'eagraíochtaí.

Is é an 17 Bealtaine 2012 an spriocdháta i gcomhair na scéime Deis - má tá do ghníomhaíocht le tosú tar éis an 8 Meitheamh 2012.


Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi scéim Deis, féach anseo.

(TABHAIR FAOI DEARA: Beidh babhta amháin eile de mhaoiniú Deis á thairiscint níos déanaí sa bhliain agus an Déardaoin an 6 Meán Fómhair 2012 ina spriocdháta).

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá a thógáil sula ndéanfar clárúcháin a dhearbhú, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

 

<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver