San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Scribhneoir Cónaithe Gaeilge 2020
Fógraíonn an tAire Madigan scéim nua a thacóidh le hionaid ealaíon agus chultúrtha ar fud na tíre
Comhdháil ‘Change Makers’ Cumhacht ollmhór na bhféilte
RAISE – clár suaitheanta de chuid na Comhairle Ealaíon chun Acmhainn Infheistíochta Príobháidí a Fhorbairt.
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna, 2020
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta 2019: Ealaíona Comhoibríocha agus Amharclannaíocht
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: Cruinniú Mullaigh 2020 ‘From Access to Inclusion’
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta 2019: Ealaíona Comhoibríocha agus Amharclannaíocht

Bronntar dámhachtain sparánachta amháin gach bliain faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal.

Dámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2019: Is éard is aidhm le hEalaíona Comhoibríocha agus Amharclannaíocht tacú le ealaíontóirí gairmiúla aonair a oibríonn i bhfoirmeacha comhoibríocha pobalghníomhacha den chleachtas amharclannaíochta.

Is é aidhm na Dámhachtana Sparánachta tacú le cleachtas ealaíon gairmiúil agus é a chothú agus tá sé dírithe go sonrach ar ealaíontóir ag a bhfuil cuntas teiste a bheith ag obair ar bhonn comhoibríoch le pobail áite nó pobail chomhspéise. Tugann an Dámhachtain Sparánachta €10,000 am agus acmhainní don ealaíontóir roghnaithe taighde a dhéanamh agus machnamh a dhéanamh ar chleachtas. Níos sonraí fós, tugann an sparánacht deis don ealaíontóir machnamh a dhéanamh ar phríomhcheisteanna a bhaineann le hamharclannaíocht trí úsáid a bhaint as modhanna comhoibríocha.

Táthar ag súil go gcomhroinnfidh an t-iarratasóir rathúil an fhoghlaim a tharlóidh de bharr na sparánachta leis an bpobal amharclannaíochta agus leis an earnáil ealaíon comhoibríoch níos leithne. Oibreoidh Create i gcomhpháirtíocht le Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath chun seisiúin eolais a thabhairt agus ar an bpróiseas roghnúcháin.

Chun tuilleadh eolais a fháil logáil isteach ar https://www.create-ireland.ie/programme/artist-in-the-community-scheme/ nó seol ríomhphost chuig info@create-ireland.ie 
Spriocdháta: 5pm, Dé Luain, an 11 Samhain 2019.

Is tionscnamh de chuid na Comhairle Ealaíon é an Dámhachtain Sparánachta faoi Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal agus tá sé á bhainistiú