English Version


  

 

Ailt
1. Tairgeann an Chomhairle Ealaíon maoiniú dar luach €57m san iomlán do 303 eagraíocht

2. Cuireann Arts Audiences ábhar ar fáil i gcomhair oiliúna maidir le margaíocht dhigiteach na n-ealaíon

3. Glaoch ar iarratais: Céim chun Tosaigh: Tionscadal Rince - tionscnamh nua do chéimithe damhsa

4. Spriocdháta don Dámhachtain Coimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n., Déardaoin an 19 Bealtaine 2011

5. Spriocdháta na bliana 2011 don Scéim Chónaitheachta d'Ealaíontóirí atá ag Obair don Óige – 3 i.n., Déardaoin an 26 Bealtaine 2011

6. Meabhrúchán: Spriocdháta don Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla - 5:30 i.n., Dé hAoine an 13 Bealtaine 2011

7. Meabhrúchán: Spriocdháta do bhabhta 1 de shraith pleanála meántéarmaí na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair - 5:30 i.n., Déardaoin an 5 Bealtaine 2011

8. Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair agus damhsa - 5:30 i.n., Déardaoin an 19 Bealtaine 2011

9. Cinntí: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2011, babhta 2

10. Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le cúigear comhalta nua de chuid Aosdána

11. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

12. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 16 Bealtaine.
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 8 Eagrán 8 29 Aibreán 2011

Fáilte go heagrán mhí Aibreáin de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

I nuachtlitir na míosa seo, fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na mórchinntí deontais don tréimhse 15 mhí go dtí deireadh mhí an Mhárta 2012. San iomlán, tairgeadh maoiniú do 303 eagraíocht dar luach €57m. Fógrófar tuilleadh maoinithe d’ealaíontóirí aonair agus do ghrúpaí atá ag tabhairt faoi thionscadail, fhéilte agus imeachtaí eile níos déanaí in 2011.

San eagrán seo chomh maith, cuireann Arts Audiences bosca uirlisí seachtchodach i gcomhair na hoiliúna margaíochta digití ar fáil d’earnáil na n-ealaíon agus an chultúir. Táthar ag súil go dtabharfaidh na hábhair seo an deis d’eagraíochtaí rochtain a fháil ar na scileanna a theastaíonn chun cumarsáid a dhéanamh lena lucht éisteachta/féachana ar mhodh atá iomaíoch agus cost-éifeachtúil.

Tá faisnéis againn freisin maidir le Céim chun Tosaigh: Tionscadal Rince – tionscnamh nua do chéimithe damhsa a bhfuil sé mar aidhm aige droichead a chruthú idir oideachas damhsa agus cleachtas damhsa gairmiúil in Éirinn. Cuirtear i láthair na spriocdhátaí don Dámhachtain Coimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta agus don Scéim Chónaitheachta d'Ealaíontóirí atá ag Obair don Óige 2011 i nuachtlitir na míosa seo, agus cuirimid na spriocdhátaí le haghaidh na Scéime Comhpháirtíochta Áitiúla agus na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcuimhne duit chomh maith. Tá na spriocdhátaí don Scéim Chónaitheachta Damhsa, don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Téatair, don Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair agus don Scéim Thacaíochta um Chomhroinnt Acmhainní Téatair ag druidim linn freisin. Lena theannta sin, foilsímid na cinntí le haghaidh Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2011.

I mí Aibreáin chomh maith, tá sonraí againn freisin faoi five gcomhalta nua de chuid Aosdána.  Leis na hainmnithe nuathofa san áireamh tá 249 comhalta san iomlán ag Aosdána anois.

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta uainn maidir le nuacht ó phobal na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Mary Cloake

Stiúrthóir


1. Tairgeann an Chomhairle Ealaíon maoiniú dar luach €57m san iomlán do 303 eagraíocht

Tá na mórchinntí deontais fógartha ag an gComhairle Ealaíon don tréimhse 15 mhí go dtí deireadh Márta 2012. Rinneadh maoiniú dar luach c. €57m san iomlán a thairiscint do 303 eagraíocht.


Léigh tuilleadh


2. Cuireann Arts Audiences ábhar ar fáil i gcomhair oiliúna maidir le margaíocht dhigiteach na n-ealaíon

Tá bosca uirlisí seachtchodach i gcomhair na hoiliúna margaíochta digití forbartha ag Arts Audiences le haghaidh earnáil na n-ealaíon agus an chultúir. 


Léigh tuilleadh


3. Glaoch ar iarratais: Céim chun Tosaigh: Tionscadal Rince - tionscnamh nua do chéimithe damhsa

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon, Ollscoil Luimnigh agus Damhsa Éireann seoladh tionscnaimh nua a bhfuil sé d’aidhm aige nasc a chruthú idir oideachas damhsa agus cleachtas gairmiúil damhsa in Éirinn. 


Léigh tuilleadh


4. Spriocdháta don Dámhachtain Coimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n., Déardaoin an 19 Bealtaine 2011

Tacaíonn an Dámhachtain Coimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta le táillí a íoctar le healaíontóirí le haghaidh coimisiún i réimse na n-ealaíon traidisiúnta (.i. coimisiúin a bhaineann le ceol, le hamhránaíocht, le rince traidisiúnta nó leis na healaíona béil).


Léigh tuilleadh


5. Spriocdháta na bliana 2011 don Scéim Chónaitheachta d'Ealaíontóirí atá ag Obair don Óige – 3 i.n., Déardaoin an 26 Bealtaine 2011

Faoin Scéim Chónaitheachta d'Ealaíontóirí atá ag Obair don Óige, tairgtear deontais d’eagraíochtaí ealaíon don óige nó d’eagraíochtaí atá ag obair don óige i gcomhthéacs ealaíon agus ar mian leo oibriú le healaíontóir gairmiúil. 


Léigh tuilleadh


6. Meabhrúchán: Spriocdháta don Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla - 5:30 i.n., Dé hAoine an 13 Bealtaine 2011

Is é an spriocdháta don Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla ná 5.30 i.n., Dé hAoine an 13 Bealtaine 2011.


Léigh tuilleadh


7. Meabhrúchán: Spriocdháta do bhabhta 1 de shraith pleanála meántéarmaí na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair - 5:30 i.n., Déardaoin an 5 Bealtaine 2011

Is é an spriocdháta le haghaidh bhabhta 1 de shraith pleanála meántéarmaí na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair ná 5:30pm, Déardaoin 5 Bealtaine 2011. 


Léigh tuilleadh


8. Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair agus damhsa - 5:30 i.n., Déardaoin an 19 Bealtaine 2011

Meabhrúchán maidir leis an spriocdháta atá ag druidim linn don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Téatair, don Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair agus don Scéim Thacaíochta um Chomhroinnt Acmhainní Téatair.


Léigh tuilleadh


9. Cinntí: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2011, babhta 2

Fógraítear na cinntí le haghaidh bhabhta a dó de Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga.  


Léigh tuilleadh


10. Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le cúigear comhalta nua de chuid Aosdána

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis comhghairdeas a sheoladh chuig an gcúigear ealaíontóirí a toghadh inniu mar chomhaltaí de chuid Aosdána, an mheitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn.


Léigh tuilleadh


11. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Áirítear leis an nuacht ó phobal na n-ealaíon i mí Aibreáin gairm tograí ó eagraithe Chathair Eolaíochta na hEorpa 2012 chucu siúd in earnáil na n-ealaíon ar mhaith leo an caidreamh idir na healaíona agus na heolaíochtaí a scrúdú; fógraíonn The Waterford Healing Trust Artist Ealaíontóir Cónaithe na bliana 2011; foilsímid faisnéis ar an bpróiseas iarratais do cheoltóirí ar mhaith leo páirt a ghlacadh i gclár ceoil uathúil do pháistí; agus foilsímid an spriocdháta maidir le comórtas lámhscríbhinne filíochta an Cork Literary Review.


Léigh tuilleadh


12. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí Aibreáin: eolas maidir leis an lá um fhaisnéis chultúir sa Bhruiséil atá oscailte anois le haghaidh cláraithe; glao ar chomhpháirtithe Éireannacha maidir le hiarratas ar thionscadal Clár Cultúir; tá an Tionscadal Ireland:Iceland ag lorg rannpháirtithe dá dtionscamh Census of the Heart; tá socheolaithe á lorg ag Stáit Aontaithe na hEorpa le páirt a ghlacadh i staidéar ar chumarsáid idir ealaíontóirí agus a lucht éisteachta/féachana; agus glao ar rannpháirtithe as gach áit san AE le haghaidh deiseanna comhléirithe le comhpháirtithe na Tuirce.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver