San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí Mheán Fómhair
Nuacht na míosa seo
Coimirciú Leanaí – Clinicí faisnéise d’earnáil na n-ealaíon
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon dámhachtainí comhoibríocha na n-ealaíon áitiúil dar luach €350,000
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Jerome Hynes 2018/2019
Comhpháirtíochtaí Óige Cruthaitheacha Áitiúla
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2019 – Babhta 2
Nuacht ón bPobal
ORIGINS 2018
SEA CHANGE: IADT – 21 Bliain den ealaín, scannáin agus beochana
Sparánacht Creative Exchanges Age & Opportunity i gcomhar le Music Network
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seisiún agus ceardlann ar Fhaisnéis Chultúrtha de chuid na hEorpa Cruthaithí – Amharclann Garter Lane, Port Láirge ar an Luan, 8 Deireadh Fómhair 2018
Seoladh Dámhachtain Oidhreachta nua i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, 2018
An bhfuil comhpháirtithe Eorpacha eile á lorg agat le haghaidh tionscadail comhoibrithe na hEorpa Cruthaithí?
Seolann tionscadal Voyage Inside a Blind Experience arna mhaoiniú ag An Eoraip Chruthaitheach taispeántas sa Glucksman i gCorcaigh
Seisiún agus ceardlann saor in aisce ar Fhaisnéis Chultúrtha don Eoraip Chruthaitheach
Post i gcomhair Comhaltacht Scríbhneora i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Éireannacha de cháil bhunaithe ar Chomhaltacht Scríbhneora, arna maoiniú ag Scoil an Bhéarla i gColáiste na Tríonóide agus trí dheontas i gcabhair ón gComhairle Ealaíon. Is é is aidhm le ról na Comhaltachta Scríbhneora deis ar leith a thabhairt do scríbhneoir a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do phobal na hollscoile ag an am céanna oibriú le scríbhneoir atá ag cleachtadh. Beidh an Chomhaltacht ar fáil don tréimhse 15 Eanáir 2019 go 30 Bealtaine 2019 agus gheobhaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi táille €15,000.

 

Iarratas a dhéanamh

Iarrtar ar iarrthóirí ar spéis leo a bheith páirteach litir chumhdaigh ina leagtar amach a réimsí spéise, mar aon le CV iomlán ina luafar ainm agus sonraí teagmhála triúr moltóirí (seoltaí ríomhphoist más féidir), a chur isteach chuig: Oifigeach Feidhmiúcháin an Ionaid, Ionad Oscar Wilde do Scríbhneoireacht na hÉireann, Sophia Ní Sheoin; ríomhphost wilde@tcd.ie 

 

Fáiltítear roimh fhiosrúcháin neamhfhoirmiúla agus ba cheart iad a sheoladh chuig Riarthóir na Scoile, Ruth Archbold; ríomhphost archbolr@tcd.ie  

 

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas tráth nach déanaí ná 12 meán lae, Dé hAoine 28 Meán Fómhair 2018. Táthar ag ceapadh go gcuirfear na hiarrthóirí ar an ngearrliosta faoi agallamh ag tús mhí na Samhna 2018.