San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An scéal is déanaí
Caint Phoiblí le Kate Goodwin mar chuid de ‘An Ailtireacht a Leathnú’: oiliúint i gcleachtais maidir le rannpháirtíocht an phobail leis an ailtireacht.
D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach comhaontú nua 10 mbliana.
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin an 7 Aibreán 2016.
Spriocdháta fógartha le haghaidh Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Babhta 1, 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: artsandhealth.ie Sparánacht Doiciméadúcháin
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

I nuachtlitir na míosa seo, tugann an Oifig Cultúir fógra maidir le himeacht faisnéise agus líonraithe maidir le Interreg a bheidh ar siúl i Learpholl; tarraingítear aird ar dheiseanna le haghaidh cuardach comhpháirtithe ar shuíomh gréasáin ‘An Eoraip ar son na Saoránach’ de chuid na hÉireann agus tugtar fógra maidir le líon ard na n-iarratas faoin Duais Eorpach um Oidhreacht / Dámhachtain Europa Nostra.


Imeacht Faisnéise ar Interreg i Learpholl 10 Márta

Ar an 10 Márta 2016 tá Euclid ag eagrú imeacht faisnéise agus líonraithe ar Ais Tosaíochta 4 de Limistéar nua an Atlantaigh de chuid Interreg VB. Tagraíonn Tosaíocht 4 do “sócmhainní agus oidhreacht chultúrtha”. Tabharfar faisnéis ag an imeacht, ar a dtabharfar Atlantic Ties, maidir leis an gclár nua agus deis d’eagraíochtaí líonrú a dhéanamh, smaointe a chur i láthair agus comhpháirtíochtaí a fhorbairt.

Is féidir na sonraí iomlána maidir leis an imeacht a fháil ar shuíomh gréasáin Euclid: http://www.euclid.info/atlantic-ties/Seolann Deasc na hÉireann den Eoraip ar son na Saoránach uirlis chuardaigh comhpháirtithe

Tá an pointe faisnéise náisiúnta le haghaidh an Chláir ‘An Eoraip ar son na Saoránach’ bunaithe in The Wheel: http://www.europeforcitizens.ie/ .

Mar aon le faisnéis a thabhairt ar an maoiniú atá ar fáil faoin gClár ‘An Eoraip ar son na Saoránach’ agus faoi imeachtaí faisnéise a eagraítear ar fud na tíre, tá rannán freisin ar an suíomh gréasáin atá tiomnaithe do chabhair a thabhairt d’eagraíochtaí Éireannacha na sochaí sibhialta atá ag lorg comhpháirtithe Eorpacha chomh maith le liosta a dhéanamh d’eagraíochtaí ar fud na hEorpa atá ag cuardach comhpháirtithe Éireannacha.

Tabhair cuairt ar an rannán tiomnaithe de shuíomh gréasáin Éireannach de ‘An Eoraip ar son na Saoránach’ anseo.
Os cionn 187 n-iarratas as 36 thír faighte le haghaidh Dhámhachtain Europa Nostra 2016!

Chuir eagraíochtaí agus daoine aonair ó 36 thír ar fud na hEorpa 187 n-iarratas ar an iomlán isteach le haghaidh eagrán 2016 de Dhuais an Aontais Eorpaigh um Oidhreacht Chultúrtha / Dámhachtain Europa Nostra. Maidir leis na catagóirí, bhí an líon is mó iontrálacha ag Caomhnú (79). Ina dhiaidh sin bhí Oideachas, Oiliúint agus Ardú Feasachta (56), Taighde (31), agus ar deireadh, Seirbhís atá Tiomnaithe d’Oidhreacht (21).

Déanfaidh Europa Nostra agus an Coimisiún Eorpach an fógra oifigiúil maidir le buaiteoirí 2016 trí phreaseisiúint ón dá dhream le chéile ag tús mhí Aibreáin.

I mbliana, tabharfar ómós do bheagnach 30 buaiteoir ag Searmanas Dámhachtainí Oidhreachta na hEorpa tráthnóna an 24 Bealtaine ag Téatar stairiúil Zarzuela i Maidrid na Spáinne.

Cuirfidh na laureates a gcuid tograí a bhfuil duaiseanna buaite acu i láthair agus déanfaidh siad plé orthu, i rith Aonach Sármhaitheasa maidin an 24 Bealtaine ag an College of Architects i Maidrid.

Tá tacaíocht ag Duais AE um Oidhreacht Chultúrtha / Dámhachtain Europa Nostra ón gclár, an Eoraip Chruthaitheach de chuid an Aontais Eorpaigh. Léigh tuilleadh faoin dámhachtain, lena n-áirítear daoine a bhuaigh an dámhachtain roimhe seo, ar shuíomh gréasáin Europa Nostra: http://www.europanostra.org/


Mar is gnách, cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an Aontais Eorpaigh le haghaidh cúrsaí cultúir. Déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ieNewsletter Marketing Powered by Newsweaver