San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Bealtaine dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland buaiteoirí na scéime Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scoileanna Ildánacha – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Nuacht ón bPobal
Music Network – Ceannas a Ghlacadh ar do Ghairm Taibhithe 2020
Téann #TinyPlayChallenge de chuid Fishamble ar chamchuairt dhomhanda
Cúrsaí Scríbhneoireachta ar líne ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Seoladh Aonach Úrscéalta 2021
Scoileanna Ildánacha
CSTV – Scoileanna Ildánacha ag tacú le Cruthaitheacht Leanaí agus Daoine Óga ar fud na hÉireann
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain

Tugtar cuireadh do scríbhneoirí iarratas a dhéanamh ar an gcéad chónaitheacht John Broderick eile le haghaidh 2020 / 2021

 

Bhronn John Broderick, nach maireann, airgead ar an gComhairle Ealaíon agus é i gceist go mbeadh sé; ‘...ar mhaithe leis na healaíona i mBaile Átha Luain agus chun cabhrú leo agus iad a chur chun cinn’. Foilsíodh 12 úrscéal dá chuid i Londain, an ceann is mó aithne The Pilgrimage (1961). Ba é An Apology for Roses (1973) an ceann ba mhó díol leis, ar díoladh 30,000 cóip de an chéad tseachtain ar foilsíodh é i 1973. Tá Baile Átha Luain mar chúlra ag an dá úrscéal sin, agus ag The Fugitives agus The Flood.

 

Is i gcomhpháirt le Comhairle Contae na hIarmhí a bhíonn na cónaitheachtaí ann agus tá siad lonnaithe i mBaile Átha Luain. Dúirt an scríbhneoir cónaithe Martin Dyar a bhí ann go dtí seo, Is bealach isteach é cónaitheacht John Broderick chuig contae álainn, agus i bpobal ealaíonta atá fíor-uaibhreach. Is ábhar iontach spreagúil é an spiorad reatha, John Broderick féin, agus is socrú iontach fáilteach é Leabharlann aoibhinn Aidan Heavey inar féidir é a fhiosrú. “

 

Tabharfar tacaíocht i bhfoirm ama don scríbhneoir rathúil chun a shaothar féin a fhorbairt agus iarrfar air freisin feasacht níos mó maidir le saothair John Broderick a spreagadh, ealaín na scríbhneoireachta cruthaithí agus tuilleadh deiseanna a spreagadh ionas go bhféachfaidh daoine agus go n-oibreoidh siad le saothar scríbhneoirí. Tabharfar tús áit d’aon imní faoi shláinte phoiblí i láthair na huaire, dá bhrí sin beifear ag iarraidh freagairt shamhlaíoch ó scríbhneoirí.

Beidh an chónaitheacht ar siúl thar thréimhse 10 seachtaine idir 2020 agus 2021 agus is fiú €15,000 é don scríbhneoir a n-éireoidh leis agus na costais go léir san áireamh. Tá tuilleadh sonraí anseo: https://www.westmeathcoco.ie/johnbroderickresidency

Tá an chónaitheacht á bainistiú ag Comhairle Contae na hIarmhí agus is é an spriocdháta i gcomhair iarratas Dé hAoine, 15 Bealtaine 2020 ag 5.00 pm. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó miriam.mulrennan@westmeathcoco.ie