San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuirtear Tradition Now 2019 i láthair sa Cheoláras Náisiúnta i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, agus beidh taibhithe le Lisa O’Neill, Ye Vagabonds, Sam Amidon, Catherine Ennis, Steve Cooney, Kíla mar chuid den Fhéile seo a bheidh ar siúl ar feadh Sé Lá
Dáta don dialann - Comhdháil na bhFéilte, 2020
Scoileanna Ildánacha Fógraíodh 150 scoil ildánach nua le déanaí
Imeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha na Scoileanna Ildánacha
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Post mar Chomhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh in 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Damhsa Éireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht líonraithe saor in aisce de chuid na hEorpa Cruthaithí le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath
Music Moves Europe: Glaoch ar Iarratais
Ceolfhoireann Óige an Aontais Eorpaigh 2020 - Éisteachtaí in ÉIRINN!
Music Moves Europe: Glaoch ar Iarratais

Is é Music Moves Europe an creat le haghaidh thionscnaimh agus ghníomhaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh i leith na hearnála ceoil san Eoraip. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi Music Moves Europe anseo.

Táthar ag glacadh le hiarratais ar dhá ghairm oscailte ann faoi láthair:

1) Proifisiúnú agus oiliúint (deontas)

Is é an aidhm fhoriomlán atá leis an nglaoch seo deich gclár oiliúna phíolótacha atá nuálach agus inbhuanaithe do cheoltóirí agus gairmithe óga in earnáil an cheoil a aithint agus tacú leo. Ní mór go mbainfeadh gné Eorpach leis na cláir seo chomh maith.

Is é €900,000 an buiséad foriomlán don ghlaoch seo agus is é an 31 Deireadh Fómhair 2019 an spriocdháta.

Is féidir treoirlínte agus cáipéisí iarratais a fháil anseo.

2) Comhoibriú idir Ionaid Tionóil Ceoil Bheaga

Dírítear ar sheachadadh ceoil bheo atá inbhuanaithe a chur chun cinn trí chomhar idir ionaid tionóil bheaga agus mheánmhéide d’fhonn samhlacha comhair nuálacha a spreagadh agus ról agus aitheantas na n-ionad tionóil sa phobal a fheabhsú. Is é an chuspóir ginearálta atá leis an nglaoch seo cumas na n-ionad tionóil ceoil a mhéadú le go bhfanfaidh siad iomaíoch i margadh agus i dtimpeallacht rialála atá ag athrú go tapa.

Is é €600,000 an buiséad foriomlán don ghlao seo agus tá an Coimisiún ag súil le maoiniú a thabhairt do suas le 13 thionscadal. Is é an 15 Nollaig 2019 an spriocdháta d’iarratais.

Is féidir leat na treoirlínte a fháil agus iarratas a dhéanamh anseo.

Déan teagmháil leis an Oifig Cultúir ar cedculture@artscouncil.ie má bhíonn aon cheist agat.