San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhpháirtíocht taighde na hEorpa: Tionchair iarmharta na hinfheistíochta poiblí sna healaíona, cultúr agus tionscail chruthaitheacha
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht in 2015/2016
30 bliain d'ealaíona na n-údarás áitiúil
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5:30pm, Déardaoin an 21 Eanáir 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Spriocdháta na Scéime Camchuairte agus Scaipthe Saothair Nua an 3 Nollaig 2015
Dámhachtainí an Deontais um Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Nuacht ón bPobal
Dáta don dialann – Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach.
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Mar is gnách, cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an Aontais Eorpaigh le haghaidh cúrsaí cultúir. Déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie.

 

An bhfuil suim agat sna cineálacha comhoibrithe a tharlaíonn idir eagraíochtaí cultúrtha na hEorpa?

Nó an bhfuil suim agat a fháil amach cén chaoi ar féidir leat nascadh le comhpháirtithe féideartha ar thionscadal Eorpach?  Tá roinnt foinsí is féidir leat a úsáid chun rochtain a fháil ar fhaisnéis ar na tionscadail reatha agus/nó críochnaithe (agus a gcomhpháirtithe) ar éirigh leo maoiniú a fháil faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach agus cláir a tháinig roimhe.

Bunachar sonraí inchuardaithe is ea Ardán Torthaí Tionscadail, an Eoraip Chruthaitheach ina bhfuil cur síos ar thionscadail, liostaí comhpháirtithe tionscadal agus faisnéis bhuiséid.  Tá rannóg ‘scéalta ratha’ ann freisin le tionscadail dea-chleachtais agus is foinse úsáideach faisnéise é le bheith ar an eolas i gcónaí faoina bhfuil ar siúl ag daoine eile ar fud na hEorpa.

bunachar sonraí chomh maith ag Deasc na hEorpa Cruthaithí, RA de thionscadail ina bhfuil comhpháirtithe RA.

Aimsigh cás-staidéir ar thionscadail ina raibh comhpháirtithe Éireannacha anseo agus féadfaidh tú leagan pdf dár bhfoilseachán Across Borders Across the Board a íoslódáil ina bhfuil tionscadail arna maoiniú faoi Chlár Cultúir an AE 2007-2013 le comhpháirtithe na hÉireann.

Mar aon le hinspioráid a thabhairt do smaointe tionscadail, is uirlis úsáideach na hacmhainní seo chun comhpháirtithe Eorpacha a fháil.  Féadfaidh tú dul i gcomhairle chomh maith leis na bunachair shonraí atá ann cheana chun páirtithe a chuardach agus an iliomad gréasán Eorpach in earnáil na n-ealaíon agus an chultúir le nascadh le comhoibrithe ionchasacha.
Tagann Atelier Gréasán Damhsa na hEorpa (EDN) go Baile Átha Cliath

Cuireann Damhsa Éireann i gcomhpháirt le Féile Damhsa Bhaile Átha Cliath Atelier EDN Who am I? An exploration of how artistic identity is maintained in a nomadic life i láthair i mBaile Átha Cliath an 11 agus 12 Nollaig.

Beidh fáilte roimh gach duine ag an Atelier dhá lá, idir ealaíontóirí, coimeádaithe, cláraitheoirí, acadóirí, teoiricithe cultúrtha agus an pobal i gcoitinne.

Fiosrófar san imeacht, ó pheirspictíochtaí éagsúla cén chaoi a dtógtar agus a chothaítear aitheantas ealaíontóra i dtimpeallacht ina mbreathnófar ar shoghluaisteacht mar ghné ríthábhachtach den phróiseas cruthaitheach agus mar chomhábhar riachtanach den chleachtas gairmiúil.

Beidh raon cur i láthair san imeacht ó chleachtóirí cultúrtha idirnáisiúnta mar aon le roinnt taibhithe.  Tá leagan pdf den chlár ar fáil anseo.

Tá costas €20 in aghaidh an rannpháirtí ar an imeacht agus is féidir íocaíocht a dhéanamh trí dhul i dteagmháil le Damhsa Éireann ar an nguthán ar +353 1 855 8800. Nó féadfaidh tú íocaíocht leictreonach a dhéanamh trí dhul i dteagmháil le Catherine.finn@danceireland.ie le tuilleadh sonraí a fháil.

 

Trí chathair Éireannacha ar an ngearrliosta le haghaidh Phríomhchathair Chultúrtha na hEorpa 2020!

Beidh ócáid Phríomhchathair Chultúrtha na hEorpa in Éirinn den tríú huair in 2020. Bhí sé i mBaile Átha Cliath in 1991 agus i gCorcaigh in 2005.  Tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh é Príomhchathracha Cultúrtha na hEorpa a dearadh chun:

  • ·        Aird a tharraingt ar an saibhreas agus ar an éagsúlacht chultúir san Eoraip;
  • ·        Na gnéithe cultúrtha a roinneann muintir na hEorpa a cheiliúradh;
  • ·        An muintearas i gceantar cultúrtha coiteann i measc shaoránaigh na hEorpa a mhéadú;
  • ·        Ionchur an chultúir le forbairt cathracha a chothú

Tar éis cruinniú dhá lá, cuireadh Gaillimh, Luimneach agus Port Láirge (i gcomhiarratas le Cill Chainnigh agus Loch Garman) ar an ngearrliosta sa chomórtas chun an teideal Príomhchathair Chultúrtha na hEorpa 2020 a bhaint amach.

Mar gheall ar a bheith ar an ngearrliosta, d’fhéadfadh “tairbhí cultúrtha agus geilleagair suntasacha a bheith ann do na cathracha lena mbaineann fad is a bhíonn a bplean mar chuid de straitéis forbartha fadtéarmach atá treoraithe ag cultúr.”

Aithníonn Deasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – an Oifig Cultúir an méid oibre a rinneadh chun an t-iarratas a fhorbairt chuig an bpointe seo agus ba mhaith leo tréaslú le Gaillimh, Luimneach agus na Triúr Deirfiúracha (Port Láirge, Cill Chainnigh agus Loch Garman).

Feic na naisc thíos chun tuilleadh a fhoghlaim faoi thionscnamh na bPríomhchathracha Cultúrtha agus na trí iarratas aonair:

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm

http://galway2020.ie/en/

http://www.limerick2020.ie/about

http://www.threesisters2020.ie/ 

 

Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht

 

Ní hamháin go n-eagraímid ár gcuid imeachtaí féin, ach is minic a thugtar cuireadh do Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir chun labhairt ag imeachtaí trasna na tíre. Léiríonn an Oifig Cultúir deiseanna maoiniúcháin an Aontais Eorpaigh atá ar fáil faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, agus tugann sí comhairle faoin gcaoi a dtógtar comhpháirtíochtaí agus a bhforbraítear tionscadail Eorpacha.

 

Má tá sé ar intinn ag d’eagraíocht comhdháil, seimineár, ceardlann nó cruinniú comhpháirtithe a reáchtáil a mbeadh rannpháirtíocht nó freastal na hOifige Cultúir tairbheach dó nó di, déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie.

 

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver