English Version

Ailt
1. Tá ról an-suntasach ag na healaíona sa gheilleagar agus um poist a spreagadh -tuarascáil

2. Spreagann na healaíona poist i ngeilleagar eolasbhunaithe a deir Moylan

3. Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua: tionscnamh de chuid Lucht Féachana na nEalaíon

4. Déanann an Chomhairle Ealaíon tástálacha le fócasghrúpaí ar fhréamhshamhail an tsuímh ghréasáin um sheirbhísí ar líne

5. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

6. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 4 Nollaig.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 7 Eagrán 330 Samhain 2009

Fáilte go heagrán na Samhna de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

An mhí seo d’eisigh an Chomhairle Ealaíon taighde nua, “Assessment of Economic Impact of the Arts in Ireland”  (Measúnú ar Thionchar Geilleagrach na nEalaíon in Éirinn), tuarascáil le Indecon International Economic Consultants.  Taispeánann an tuarascáil seo go bhfuil ról an-suntasach ag na healaíona i gcomhthéacs gheilleagar na hÉireann agus gur féidir leo a bheith mar ghníomhaí tábhachtach a spreagann poist agus infheistíocht. Tugtar le fios sa tuarascáil, a choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon, go bhféadfadh tionchar geilleagrach na n-ealaíon a bheith níos mó ná mar a cheapann anailísithe agus lucht déanta beartas de ghnáth.  Tá an tuarascáil agus ár ráiteas iomlán ar fáil le léamh i nuachtlitir na míosa seo. 

Tugaimid faisnéis do shíntiúsóirí faoin gcruinniú a bhí againn leis an Tascfhórsa um Nuálaíocht.  Ina haitheasc, leag Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan, béim ar thábhacht na n-earnálacha ealaíon agus cruthaitheacha  i ndáil le tacaíocht a thabhairt do mhéadú post, agus ar chumas na heacnamaíochta digití agus thionscal na cluichíochta.  Céim ar gcúl a bheadh ann dá laghdófaí maoiniú don earnáil seo dar leis an léiriú. 

Sa mhí seo freisin, tugann Lucht Féachana na nEalaíon cuireadh d’eagraíochtaí iarratas a chur isteach ar Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua.  Tabharfaidh an Scéim meantóireacht d’eagraíochtaí ealaíon atá ag iarraidh caidreamh nua a bhunú agus tógáil ar chaidreamh atá ann cheana le lucht féachana ar líne.  Tugtar sonraí ar conas iarratas a chur isteach ar an scéim i nuachtlitir na míosa seo.

Tugaimid freisin an scéal is déanaí faoi phleananna chun suíomh gréasáin nua um sheirbhísí ar líne a sheoladh in 2010, a thabharfaidh rochtain leanúnach duit ar sheirbhísí áirithe na Comhairle Ealaíon seacht lá in aghaidh na seachtaine. 

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta uainn maidir le nuacht ó phobal na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Mary Cloake

Stiúrthóir


1. Tá ról an-suntasach ag na healaíona sa gheilleagar agus um poist a spreagadh -tuarascáil

Tá ról an-suntasach ag na healaíona i gcomhthéacs gheilleagar na hÉireann agus is féidir leo a bheith mar ghníomhaí a spreagann poist agus infheistíocht, a léiríonn sonraí nua.


Léigh tuilleadh


2. Spreagann na healaíona poist i ngeilleagar eolasbhunaithe a deir Moylan

Bhuail Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, an tUasal Pat Moylan, le Tascfhórsa um Nuálaíocht an Rialtais inniu agus mhaígh sí gur chóir leas a bhaint as féidearthacht fostaíochta na n-ealaíon mar bhealach amach as an gcúlú eacnamaíochta.


Léigh tuilleadh


3. Scéim Meantóireachta um na Meáin Nua: tionscnamh de chuid Lucht Féachana na nEalaíon

Tá áthas ar Lucht Féachana na nEalaíon sonraí na scéime meantóireachta um na Meáin Nua a fhógairt.


Léigh tuilleadh


4. Déanann an Chomhairle Ealaíon tástálacha le fócasghrúpaí ar fhréamhshamhail an tsuímh ghréasáin um sheirbhísí ar líne

Tá sé i gceist ag an gComhairle Ealaíon suíomh gréasáin um sheirbhísí ar líne a lainseáil in 2010 a thabharfaidh rochtain leanúnach duit ar sheirbhísí áirithe na Comhairle Ealaíon seacht lá in aghaidh na seachtaine.


Léigh tuilleadh


5. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Ar na deiseanna ó phobal na n-ealaíon i mi na Samhna tá: glao chun iarratas a chur isteach ar phost mar Stiúrthóir Tionscadail Scéim U2/Cistí na hÉireann; tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag lorg painéal Ealaíontóirí i gcomhair 2010; cuireadh chun tairisceana i gcomhair coimisiún ealaíne poiblí i lár Chathair Ard Mhacha; comórtas ealaíne poiblí ó Artlink i gcomhpháirt le Coiste na mBailte Slachtmhara i mBun Cranncha; cuireadh chun beartas físealaíon a chur isteach le haghaidh Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin agus faisnéis faoin mbealach chun cur isteach ar chomórtas RTÉ lyric fm Choirs for Christmas (Cóir i gcomhair na Nollag).


Léigh tuilleadh


6. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí na Samhna: cuireadh chun tairisceana i gcomhair dhá staidéar ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir, is éard atá sa chéad cheann staidéar féidearthachta maidir le gníomhartha chun tacú le soghluaisteacht aistritheoirí liteartha agus baineann an dara ceann le cumas na soghluaisteachta a uasmhéadú i dtaca le féiniúlacht Eorpach a neartú agus rannpháirtíocht shibhialta san AE a chur chun cinn; tá nuashonrú sa nuachtlitir ar imeacht faisnéise a bheidh á reáchtáil in Linz na hOstaire; sa deireadh meabhraímid duit bheith ar an eolas faoi Chláir maoinithe an AE trí úsáid a bhaint as suíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver