<< Clúdach
English Version

Ailt
Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha

Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30 i.n., Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012

Spriocdháta: An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Scéim Deis - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n. Déardaoin, an 17 Bealtaine 2012

Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair - 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013 - 5:30 i.n., Déardaoin an 3 Bealtaine 2012

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 15 Bealtaine.
 
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 830 Aibreán 2012


Spriocdháta: Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n. Déardaoin, an 17 Bealtaine 2012

Trí Dhámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta, tacaítear le táillí a íoctar le healaíontóirí le haghaidh coimisiún i réimse na nEalaíon Traidisiúnta (.i. coimisiúin a bhaineann le ceol, le hamhránaíocht, le rince traidisiúnta nó leis na healaíona béil).

Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo ná comhpháirtíochtaí cruthaitheacha a éascú idir coimisinéirí agus ealaíontóirí ó réimsí éagsúla. Ní mór toradh nó críoch éigin a bheith ar an bpróiseas seo. D'fhéadfadh léiriú poiblí a bheith i gceist nó próiseas caidrimh le pobal áite nó spéise ar leith, nó bealach eile chun an saothar coimisiúnaithe a scaipeadh nó a léiriú in Éirinn nó thar lear.

Tugann an dámhachtain seo tosaíocht d’iarratais lena bhfuil an méid seo a leanas amhlaidh:

  • ceadaítear ré bhreisithe don saothar nó don tionscadal a chruthaítear;
  • taispeántar próiseas comhoibrithe láidir idir an coimisinéir agus an t-ealaíontóir (na healaíontóirí) coimisiúnaithe thar gach gné den tionscadal;
  • tagann siad ó chineálacha nua coimisinéirí;
  • déantar teorainneacha a shíneadh amach agus neartaítear tuiscint agus eispéireas maidir leis an bhfoirm ealaíne atá i gceist.

Tá Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí.

Is é an spriocdháta do Dhámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta an 17 Bealtaine 2012.

Féach anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Dhámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta.

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh iarratas a dhéanamh. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá a thógáil sula ndéanfar clárúcháin a dhearbhú, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

 

<< Clúdach
Email Newsletter Software by Newsweaver