English Version

Ailt
1. Taispeántas agus imeacht líonraithe Scéim Ensembles na nÓg

2. Eisíonn an Chomhairle Ealaíon taighde ar spáis oibre físealaíontóirí agus ar rannpháirtíocht phoiblí san ailtireacht

3. Spriocdhátaí fógartha i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2010

4. Spriocdháta do Bhabhta Taifeadta Deis: 5:30 i.n., Dé hAoine an 26 Márta, 2010

5. Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2010: an dara spriocdháta 5:30 i.n., 19 Feabhra 2010

6. Glao ar earnáil na n-ealaíon ó Lucht Féachana na nEalaíon

7. Cinntí: An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2009

8. Cinntí: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2010, babhta 1

9. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

10. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir 
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 15 Feabhra.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 7 Eagrán 529 Eanáir 2010

Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

Mí dhúshlánach don Chomhairle Ealaíon ab ea mí Eanáir, agus cruinnithe ar siúl chun na leithdháiltí móra deontais ar eagraíochtaí le haghaidh 2010 a mheas.  Rinneadh na cinntí i gcomhthéacs buiséid níos lú agus é á mheabhrú againn gur cosúil go mbeidh cúrsaí maoinithe poiblí éiginnte ar feadh roinnt blianta.

In 2009, ghníomhaigh an Chomhairle Ealaíon go tapa chun roinnt laghduithe ar a maoiniú féin a láimhseáil, agus d’éirigh léi €77m a infheistiú sna healaíona, suim mó ná an €73.35 milliún a fuarthas ón Státchiste.  Trí choigiltis agus trí chistí 2010 a gheallúint roimhe ré, chabhraigh an Chomhairle le heagraíochtaí a bhfuil easpa airgid acu a chosaint ó athrú tobann chun soláthar ealaíon a choimeád ar fud na tíre.

I mbliana, áfach, tá tuairim €68 milliún le hinfheistiú ag an gComhairle Ealaíon, €9 milliún níos lú ná an méid a bhí aici in 2009, agus dá bharr sin bhí sé níos deacra don Chomhairle a cinntí a dhéanamh. Bhí na cinntí sin bunaithe ar chur chuige measta bunaithe ar bheartas, chun an toradh ealaíon is fearr a fháil don phobal.  Gheobhaidh eagraíochtaí litreacha a thabharfaidh sonraí ar na cinntí sna laethanta romhainn.

I mí Eanáir freisin, reáchtáil an Chomhairle Ealaíon ceardlann d’fhaighteoirí Scéim Ensembles na nÓg 2009.   Ghlac ionadaithe óga (idir 12-23 bliana d’aois) ó ensembles ar bronnadh maoiniú orthu trí Scéim Ensembles na nÓg  de chuid na Comhairle Ealaíon in 2009 páirt i dtaispeántas dá gcuid tionscadal. Léirigh an t-imeacht go bhfuil spéis ag cuid de shaoránaigh óga na hÉireann i raon foirmeacha ealaíne agus go bhfuil siad tiomanta dóibh. Áirímid tuilleadh eolais ar an imeacht agus ar fhaighteoirí na scéime i nuachtlitir na míosa seo.

D’eisigh an Chomhairle dhá thuarascáil taighde le déanaí: A Review of Visual Artists Workspaces agus Public engagement with Architecture in the Republic of Ireland. Tá an dá thuarascáil ar fáil le híoslódáil in eagrán na míosa seo.

Fógraímid na spriocdhátaí atá ag teannadh linn do Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2010.  I mbliana cuirfidh an scéim líne bhreise maoinithe ar fáil a bheidh dírithe orthu siúd a dteastaíonn uathu oibriú le meantóir le linn na céime taighde agus forbartha.  Freisin tugaimid fógra maidir leis an spriocdháta atá ag teannadh linn do Bhabhta Taifeadta Deis agus meabhraímid duit spriocdháta an dara babhta de Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2010.

Áiríonn nuachtlitir na míosa seo freisin glao ó Lucht Féachana na nEalaíon ar ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon a dteastaíonn uathu fógraíocht a dhéanamh ar a gcuid suíomhanna Gréasáin trí thionscnamh Lucht Féachana na nEalaíon.    

I gcomhpháirt le Music Network, fógraímid faighteoirí dámhachtainí faoin Scéim Chaipitiúil Ceoil, tionscnamh atá deartha chun tacaíocht a chur ar fáil le huirlisí ceoil a cheannach. Áiríonn an nuachtlitir freisin liosta faighteoirí le haghaidh babhta a haon de Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga i gcomhair 2010.  

Is iad na hailt dheireanacha sa nuachtlitir ná na scéalta rialta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha agus nuacht ó phobal na n-ealaíon

Mary Cloake
Stiúrthóir


1. Taispeántas agus imeacht líonraithe Scéim Ensembles na nÓg

Ghlac ionadaithe óga (12-23 bliana d’aois) ó ensembles ar bronnadh maoiniú orthu trí Scéim Ensembles na nÓg de chuid na Comhairle Ealaíon in 2009 páirt i dtaispeántas dá gcuid tionscadal i mí  Eanáir.


Léigh tuilleadh


2. Eisíonn an Chomhairle Ealaíon taighde ar spáis oibre físealaíontóirí agus ar rannpháirtíocht phoiblí san ailtireacht

Eisíonn an Chomhairle Ealaíon taighde ar spáis oibre físealaíontóirí agus ar rannpháirtíocht phoiblí san ailtireacht.


Léigh tuilleadh


3. Spriocdhátaí fógartha i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2010

Tá na spriocdhátaí do Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal le haghaidh 2010 fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus Create. I mbliain cuirfidh an scéim líne bhreise maoinithe ar fáil a bheidh dírithe orthu siúd ar mhaith leo dul ag obair le meantóir i gcéim a haon den scéim.


Léigh tuilleadh


4. Spriocdháta do Bhabhta Taifeadta Deis: 5:30 i.n., Dé hAoine an 26 Márta, 2010

Is é an spriocdháta do Bhabhta Taifeadta Deis ná 5:30 i.n, Dé hAoine an 26 Márta 2010.


Léigh tuilleadh


5. Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2010: an dara spriocdháta 5:30 i.n., 19 Feabhra 2010

Meabhrúchán: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2008: an dara spriocdháta 19 Feabhra 2010.


Léigh tuilleadh


6. Glao ar earnáil na n-ealaíon ó Lucht Féachana na nEalaíon

Is mian le foireann Lucht Féachana na nEalaíon ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon a chur i láthair a úsáideann an tIdirlíon ar bhealaí samhlaíocha ar a suíomh Gréasáin, agus é mar aidhm aici cabhrú leis an obair sin a léiriú do phobal na n-ealaíon i gcoitinne ar fud na tíre agus ar fud an domhain. 


Léigh tuilleadh


7. Cinntí: An Scéim Chaipitiúil Ceoil 2009

Tá a n-ainmneacha siúd a fuair maoiniú tríd an Scéim Chaipitiúil Ceoil, tionscnamh atá deartha chun tacaíocht a chur ar fáil le huirlisí ceoil a cheannach, fógartha ag an gComhairle Ealaíon i gcomhpháirt le Music Network.


Léigh tuilleadh


8. Cinntí: Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga 2010, babhta 1

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis na faighteoirí rathúla faoi bhabhta a haon de Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga i gcomhair 2010 a fhógairt.


Léigh tuilleadh


9. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Áirítear leis na scéalta ó phobal na n-ealaíon i mí Eanáir glao ar aighneachtaí ó Fhéile Imill Bhaile Átha Cliath agus faisnéis maidir le InRES, acmhainn ar líne ó CREATE atá deartha d’ealaíontóirí a oibríonn i gcomhthéacs comhoibritheach.


Léigh tuilleadh


10. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí Eanáir: an spriocdháta atá ag teannadh linn do thionscadail aistriúcháin liteartha; deis d’eagraíochtaí pobail agus deonacha iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoin gClár um Eoraip do na Saoránaigh; gairm tograí don Chlár AE-Ceanada agus don Chlár EU-US ATLANTIS; glao le haghaidh saineolaithe ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir agus sa deireadh meabhraímid duit bheith ar an eolas faoi chláir maoinithe an AE trí shuíomh Gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir a úsáid.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver