English Version

Ailt
1. Cuireann stiúrthóir na Comhairle Ealaíon fáilte roimh bhaill nua na Comhairle Ealaíon

2. Meabhrúchán: Spriocdháta don Dámhachtain Tionscadail Aonuaire - 5.30 i.n., an Déardaoin 12 Feabhra

3. Meabhrúchán: Spriocdháta don Dámhachtain Tionscadail Saothair Nua - 5.30 i.n., an Déardaoin 5 Feabhra

4. Meabhrúchán: Scéim na bhFéilte Beaga 2009 - babhta 2

5. Spriocdháta: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, 26 Feabhra 2009

6. Spriocdháta: Comhaltacht Location One: 20 Feabhra 2009

7. Spriocdháta: Scéim Ensembles na nÓg, 20 Márta 2009

8. Cuireadh chun tairisceana i gcomhair tionscadal taighde maidir le healaíontóirí in Éirinn

9. Cinntí faoin Scéim Deis: Samhain 2008

10. Cinntí scéim na bhféilte ealaíon beaga 2009, babhta 1

11. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Bord Scannán na hÉireann faighteoirí na ndeontas faoi Scéim Digitithe na bPictiúrlann

12. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

13. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 16 Feabhra.

Seol scéal nuachta chugainn


Liostáil
Liostáil


Nuachtlitir(1)
Imleabhar 6 Eagrán 5
30 Eanáir 2009
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

Chuireamar fáilte ríméadach roimh cheapachán Pat Moylan mar chathaoirleach nua na Comhairle Ealaíon. Ina theannta sin, d'fhógair an tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, Martin Cullen TD, seisear comhaltaí; Louise Donlon, Paul Johnson, Fiona Kearney, Sheelagh O'Neill, Caroline Senior agus Orlaith McBride (athcheapachán).  Bhí an chéad chruinniú iomlánach den Chomhairle ina raibh Pat Moylan mar chathaoirleach ar siúl ar an 20 Eanáir.

Ba mhaith linn na spriocdhátaí a mheabhrú duit don Dámhachtain Tionscadail Aonuaire, don Dámhachtain Tionscadail Saothair Nua, agus don dara babhta de Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga.   Ba mhaith linn a fhógairt go bhfuil an tréimhse iarratais oscailte anois do Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, do Chomhaltacht Location One agus do Scéim Ensembles na nÓg.    Ina theannta sin, tá cuireadh chun tairisceana i gcomhair tionscadal taighde maidir le healaíontóirí in Éirinn i nuachtlitir na míosa seo. 

Foilsímid na cinntí maidir leis an mbabhta is déanaí den scéim Deis, agus maidir leis an gcéad bhabhta de Scéim na bhFéilte Ealaíon Beaga do 2009 sa nuachtlitir seo freisin. Fógraímid freisin faighteoirí Scéim Digitithe na bPictiúrlann, tionscnamh de chuid an Chuibhreannas Cineama Cultúrtha, comhpháirtíocht straitéiseach idir an Chomhairle Ealaíon agus Bord Scannán na hÉireann.  Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta uainn maidir le nuacht ó phobal na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.

Mary Cloake
Stiúrthóir


1. Cuireann stiúrthóir na Comhairle Ealaíon fáilte roimh bhaill nua na Comhairle Ealaíon

Cuireann Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Mary Cloake, fáilte roimh Pat Moylan mar chathaoirleach na Comhairle Ealaíon agus roimh bhaill nua na Comhairle.


Léigh tuilleadh


2. Meabhrúchán: Spriocdháta don Dámhachtain Tionscadail Aonuaire - 5.30 i.n., an Déardaoin 12 Feabhra

Is é an spriocdháta chun iarratais ar an Dámhachtain Tionscadail Aonuaire a fháil ná 5.30i.n. an Déardaoin 12 Feabhra 2009.


Léigh tuilleadh


3. Meabhrúchán: Spriocdháta don Dámhachtain Tionscadail Saothair Nua - 5.30 i.n., an Déardaoin 5 Feabhra

Is é an spriocdháta chun iarratais ar an Dámhachtain Tionscadail Saothair Nua a fháil ná 5.30i.n. an Déardaoin 5 Feabhra 2009.


Léigh tuilleadh


4. Meabhrúchán: Scéim na bhFéilte Beaga 2009 - babhta 2

Meabhrúchán: Spriocdháta i gcomhair bhabhta 2 de Scéim na bhFéilte Beaga 2009: Dé hAoine 27ú Feabhra 2009.


Léigh tuilleadh


5. Spriocdháta: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, 26 Feabhra 2009

Is é an spriocdháta i gcomhair an chéad bhabhta eile de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal ná an 26 Feabhra 2009.


Léigh tuilleadh


6. Spriocdháta: Comhaltacht Location One: 20 Feabhra 2009

Is é an 20 Feabhra 2009 an spriocdháta le haghaidh iarratais ar an gComhaltacht Location One.


Léigh tuilleadh


7. Spriocdháta: Scéim Ensembles na nÓg, 20 Márta 2009

Is é an spriocdháta iarratais do Scéim Ensembles na nÓg na bliana seo ná an 20 Márta 2009.


Léigh tuilleadh


8. Cuireadh chun tairisceana i gcomhair tionscadal taighde maidir le healaíontóirí in Éirinn

Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus le Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann comhairleoir taighde a cheapadh i gcomhair tionscadail maidir le healaíontóirí in Éirinn. Is é an 20 Feabhra 2009 an spriocdháta le haghaidh iarratas.


Léigh tuilleadh


9. Cinntí faoin Scéim Deis: Samhain 2008

Is scéim í Deis atá bunaithe ar thograí agus a dhírítear ar phobal na n-ealaíon traidisiúnta a spreagadh le cistiú a lorg ón gComhairle Ealaíon i leith raon tionscadal.


Léigh tuilleadh


10. Cinntí scéim na bhféilte ealaíon beaga 2009, babhta 1

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a cinntí a fhógairt maidir le babhta a haon de scéim na bhféilte ealaíon beaga i gcomhair na bliana 2009.


Léigh tuilleadh


11. Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon agus Bord Scannán na hÉireann faighteoirí na ndeontas faoi Scéim Digitithe na bPictiúrlann

Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus le Bord Scannán na hÉireann deontais a fhógairt a dámhadh faoi Scéim Digitithe na bPictiúrlann.


Léigh tuilleadh


12. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Tá Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill ag lorg seirbhísí bainistíochta léirithe i gcomhair na bliana 2009.


Léigh tuilleadh


13. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí Eanáir: gairm iarratas i gcomhair Shraith 1.3 de Chlár Cultúir an AE; fógra maidir le cistiú do thionscadail soghluaisteachta phíolótacha; an scéal go bhfuil Parlaimint na hEorpa tar éis vótáil chun leanúint leis an Tionscadal Soghluaisteachta Píolótach; tuairimí maidir le hAiltireacht; 'Cur Chuige an Chultúir maidir le Forbairt Inbhuanaithe'; moltaí maidir le litearthacht na meán; clár nua dar teideal 'Erasmus Mundus 2009-2013'; agus eolas faoi chomhaltacht d'aistritheoirí óga.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver