San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon.
Nuacht na míosa seo
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscnamh nua maidir le bealaí a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht: An Ailtireacht a Leathnú
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach – an 29 Eanáir 2016, Baile Átha Cliath
Naisc Chruthaitheacha – Comhrá agus Taispeántas um na hEalaíona agus Míchumas
Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Scéim Ensembles na nÓg 2016
Dámhachtain Deis: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
An Dámhachtain Coimisiún: an chéad spriocdháta eile – 5:30pm, Déardaoin, an 18 Feabhra 2016
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta 5.30 pm Déardaoin, an 03 Márta 2016
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Heritage in Motion
Fáilte go heagrán mhí Eanáir de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon.

D’fhógraíomar ár straitéis infheistíochta don bhliain 2016 ar na mallaibh; infheisteoimid €60.1 milliún chun na healaíona in Éirinn a fhorbairt agus chun na healaíona a thabhairt chuig daoine agus pobail ar fud na hÉireann. Táimid ag plé lenár straitéis nua 10 mbliana, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, anois.

Tugtar tús áite sa straitéis don ealaíontóir agus do rannpháirtíocht an phobail, agus féachtar inti leis na coinníollacha, an bonneagar agus an timpeallacht a fhorbairt chun cur ar chumas ealaíontóirí agus eagraíochtaí saothar a chruthú agus chun daoine a spreagadh le teacht ar an saothar sin agus le bheith páirteach ann. Le tacú leis an straitéis nua, is iad príomhghnéithe infheistíocht na Comhairle in 2016:

 •  €32 milliún do 195 eagraíocht ealaíon
 •  €1.4m do Chamchuairt a thabharfaidh taibhithe chuig gach contae in Éirinn, ó thuaidh agus ó dheas
 •  €180k i Scéim Sparánachta d’Ealaíontóirí atá ag Tosú Amach
 •  €1.72m i maoiniú rialta le haghaidh Údaráis Áitiúla mar aon le €350k breise chun Scéim Rannpháirtíochta Údarás Áitiúil straitéiseach nua a bhunú
 •  Fuair Ealaín na Gaeltachta, comhpháirtíocht na Comhairle Ealaíon le hÚdarás na Gaeltachta méadú ar bhlianta eile chuig €316k
 •  Bronnadh os cionn €5.2m ar ionaid i ngach contae ar fud na tíre
 •  Bronnadh os cionn €2.6m ar Fhéilte
 •  Bronnadh os cionn €2.24m ar thionscnaimh agus ar eagraíochtaí litríochta
 •  Bronnadh €4m ar na físealaíona
 •  Bronnadh €6m ar an Amharclannaíocht agus €1.2m gan fasach le tacú go sonrach le tionscadail nua san amharclannaíocht
 •  Fógrófar €1m breise le tacú le tionscadail ildisciplíneacha d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí san earrach

Forbróimid an chéad phlean trí bliana den straitéis Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh do na blianta 2017-2019 sna míonna amach romhainn. Foilseofar é go luath sa samhradh. Rachaimid i gcomhairle leis an bpobal ealaíon agus le daoine agus le gníomhaireachtaí eile freisin agus sinn ag cur pleananna le chéile i réimsí na n-ealaíon agus i bhfoirmeacha ealaíne. Cuirfimid tuilleadh eolais ar fáil faoin bpróiseas sin sna seachtainí amach romhainn.


Lena chois sin, tugaimid an scéal is déanaí duit i nuachtlitir na míosa seo faoi chlár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016, lena n-áirítear ‘Gairmeacha Oscailte’, Dámhachtainí Sparánachta An Chéad Ghlúin Eile: 16x16 agus A Nation’s Voice. Tugann an Chomhairle Ealaíon áit lárnach don ‘ealaíontóir agus na healaíona’ inár gClár do 2016 maidir leis an gcaoi a bhfreagraíonn sí do chomóradh céad bliain Éirí Amach na Cásca 1916.


Tá eolas ar fáil faoin gcéad dáta deiridh eile le haghaidh Dhámhachtain Deis chomh maith le dátaí agus sonraí faoinár nDámhachtain Coimisiún. Fógraítear Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016 in éineacht leis na spriocdhátaí do Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal agus do Scéim Ensembles na nÓg de chuid na Comhairle Ealaíon.
Nochtaimid sonraí faoi chomhdháil Arts and Health, Check Up, Check In, a bheidh ar siúl an 29 Eanáir.
Scaoiltear eolas freisin faoinár dtionscnamh nua oiliúna maidir le bealaí a spreagfaidh an pobal a bheith rannpháirteach san ailtireacht: ‘An Ailtireacht a Leathnú’.
Ag deireadh na nuachtlitreach faightear an nuacht idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir.


Le dea-mhéin,

Orlaith McBride 
An Stiúrthóir

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver