San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Aird á dhíriú ag an gComhairle um Thaighde in Éirinn ar ‘Ceird an Taighde’ mar chuid den fheachtas #LoveIrishResearch
Deontais agus Dámhachtainí
Clinic Eolais le haghaidh Sparánachtaí Litríochta
Dámhachtainí Tionscadail Spriocdháta
Nuacht ón bPobal
Cuireann UCD fáilte roimh iarratais ar dhá ánracht scríbhneoireachta cruthaithí
Cuireann Music Generation fáilte roimh iarratais ar phost mar Bhainisteoir Tacaíochta agus Forbartha
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir


Is mí iontach i gcónaí do na healaíona in Éirinn é mí Iúil, agus beidh féilte an tsamhraidh, beag agus mór, faoi lán seoil an mhí seo. Ó Dhún na nGall go Corcaigh, Gaillimh go Baile Átha Cliath, beidh daoine is cuma cén aois iad nó cén cúlra ar as iad á mealladh, á gcur faoi dhraíocht agus á gcur ag gáire leo i gcónaí. Mholfainn go mór do gach duine páirt a ghlacadh iontu.

I mí Iúil chomh maith, foilseoidh an Chomhairle Ealaíon an chéad phlean de na pleananna trí bliana atá beartaithe inár straitéis Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh. Déantar cur síos sa phlean, a bheidh á reáchtáil ó 2017 go 2019, ar na straitéisí infheistíochta, na tionscadail agus na cláir a dtabharfaimid tús áite dóibh le linn na tréimhse, agus aithnítear ann na héachtaí agus na garspriocanna atá leagtha amach againn dúinn féin don chéad trí bliana eile.

Bunóidh sé an tsraith ina bhforbróimid ár gcumas tacaíocht a thabhairt don earnáil agus í a athbheochan; na samhlacha nua infheistíochta i saothar na n-ealaíontóirí agus na n-eagraíochtaí ealaíon a athbhreithniú agus a ghníomhachtú; éifeachtaí na hinfheistíochta a thomhas; agus comhpháirtíochtaí a fhorbairt laistigh agus lasmuigh den earnáil.

Ba mhaith liom a chur i gcuimhne do na heagraíochtaí ealaíon go dtugaimid maoiniú trínár bpríomhchláir deontais ioncaim agus tá an spriocdháta d’iarratais ar na príomhchláir maoinithe ioncaim 2017 tugtha chun tosaigh ceithre seachtaine againn. Tá seo á dhéanamh ionas go bhfaighidh iarratasóirí cinntí faoi dheireadh mhí na Samhna maidir le maoiniú le haghaidh 2017.

Mar sin cuimhnigh go nglacfar le hiarratais ar ár bpríomhchláir deontais ioncaim an 19 Iúil 2016 go dtí 5:30pm an 8 Meán Fómhair 2016. Sin seacht seachtaine ar fad, mar sin ná fág go dtí an lá deireanach é!


Le dea-mhéin,


Orlaith McBride
Stiúrthóir

Email Newsletter Software by Newsweaver