San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ag teacht go luath: Réamhfhógráin mar a bhíonn ag scannáin do na healaíona ar fad
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 16 Iúil 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Éiríonn le heagraíochtaí ealaíon Éireannacha cistí cultúir na hEorpa a fháil


Fógraíodh na torthaí maoiniúcháin is déanaí i gcomhair shnáithe na hEorpa Cruthaithí, Tionscadail Chomhoibrithe.


Tá baint ag 13 eagraíocht Éireannacha le 11 tionscadal rathúla; bronnadh os cionn €5 mhilliún de dhámhachtainí deontais san iomlán.


Go dtí seo faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, tugadh breis agus €12.6 milliún do thionscadail lena mbaineann comhpháirtithe Éireannacha agus tugadh €2 mhilliún do thionscadail faoi stiúir Éireannach.


Bronnadh na deontais is déanaí ar eagraíochtaí ar fud na tíre; maoiníodh tionscadail i nGaillimh, i bPort Láirge, i Luimneach, i gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath.


Bhí rath faoi Crawford Art Gallery mar chomhpháirtí ceannais le tionscadal dar teideal Prospects. Is é mórchuspóir an tionscadail “ardáin agus cleachtais chruthaitheacha rannpháirtíochta a mhalartú, a fhorbairt agus a nuáil dóibh siúd atá ag plé le réimse na gcleachtas cuimsitheach stiúideo físealaíon le healaíontóirí faoi mhíchumas intleachta agus le healaíontóirí a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte ag gabháil dóibh”.


Ba é an dámhachtain aonair ba mhó a bronnadh ar thionscadal lenar bhain comhpháirtithe Éireannacha ná €1.9 milliún as an tionscadal Follow the Vikings, a bhfuil “cur chun cinn, ceiliúradh, aistriú eolais agus scileanna agus éascú mhalartú an ábhair chultúrtha a bhaineann le Domhan na Lochlannach” mar aidhm aige. Baineann dhá chomhpháirtí Éireannacha leis an tionscadal: Dublinia agus Waterford Treasures ag an Granary.


Féach anseo le haghaidh na sonraí uile.

 

Buann Donal Ryan Duais an AE don Litríocht as The Spinning Heart


Bhí an t-údar Éireannach Donal Ryan i measc 12 údar Eorpach ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2015 orthu as a úrscéal, The Spinning Heart.D’fhógair an tUasal Tibor Navracsics, an Coimisinéir Eorpach um Oideachas, Cultúr, an Óige agus Spórt na buaiteoirí ag searmanas oscailte Aonach Leabhar Londan Dé Máirt, an 14 Aibreán 2015.  Tugann Duais an AE don Litríocht (EUPL) aitheantas do scoth na n-údar atá ag teacht chun cinn agus do scoth na n-údar nua san Eoraip.  Tá an duais ar oscailt do gach ceann de na tíortha atá páirteach sa chlár, an Eoraip Chruthaitheach, ar bhonn uainíochta.  Ba iad na tíortha a roghnaíodh in 2015 an Ostair, an Chróit, an Fhrainc, an Ungáir, Éire, an Iodáil, an Liotuáin, an Iorua, an Pholainn, an Phortaingéil, an tSlóvaic agus an tSualainn.  Roghnaíonn giúiréithe cáilithe a bhíonn ar bun i ngach ceann de na tíortha na húdair rathúla a fhaigheann €5,000 an duine.  Sa mhullach air sin, baineann na húdair tairbhe as poiblíocht bhreise agus as aird idirnáisiúnta. 


Spreagtar foilsitheoirí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoi shnáithe na hEorpa Cruthaithí, Tacaíocht d’Aistriúcháin Liteartha, chun leabhair a bhuaigh an EUPL a aistriú go teangacha éagsúla ionas go mbeidh léitheoirí in ann teacht ar an bhflúirse scríbhneoireachta ardchaighdeáin atá ar fáil i dtíortha difriúla.


Ar na húdair Éireannacha eile a bhí ar an ngearrliosta in 2015 bhí Mary Costello as Academy Street agus Deirdre Sullivan as Primperfect. Ar iarbhuaiteoirí Éireannacha na duaise a tugadh isteach sa bhliain 2009 tá Karen Gillece as Longshore Drift agus Kevin Barry as City of Bohane.


Féadtar tuilleadh faisnéise a fháil anseo.

 

Duais an AE um Oidhreacht Chultúrtha/Gradam Europa Nostra bronnta ar Gharraithe Daingne Fhóta

 
Ghnóthaigh Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann Duais an Aontais Eorpaigh um Oidhreacht Chultúrtha le haghaidh sár-éachta sa chatagóir oideachais, oiliúna agus múscailte feasachta as obair a rinneadh i nGarraithe Daingne Fhóta i gCorcaigh.  Piocadh 28 buaiteoir gradaim as 263 iarratas a fuarthas ó níos mó ná 29 tír.  Ainmneofar seachtar de na buaiteoirí roghnaithe laureate Grand Prix. Gheobhaidh siad €10,000 an duine ag an ócáid ardghradaim, Searmanas Bronnta Ghradaim Oidhreachta na hEorpa, atá le bheith ar siúl in Osló an 11 Meitheamh.  Gheobhaidh duine amháin gradam Public Choice, arna roghnú i suirbhé ar líne faoi stiúir Europa Nostra.

 
Féach anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.

 

Email Software by Newsweaver