San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021
Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.
Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona
Athnuachan Lógó na Comhairle Ealaíon
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht
Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta!
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuil 30 saothar ealaíne nua curtha aici lena Bailiúchán agus go bhfaighidh lucht féachana ar fud na hÉireann deis iad a fheiceáil sna blianta amach romhainn. Seo a leanas na healaíontóirí a bhfuil a gcuid saothar curtha leis an mBailiúchán: David Beattie, Myrid Carten, Brian Fay, Laura Fitzgerald, Ann Maria Healy, Austin Ivers, John Lalor, Leanne McDonagh, Kevin Mooney, Paul Nugent, Mandy O’Neill, Vera Ryklova, Rajinder Singh, Katie Watchorn, Emma Wolf-Haugh.

Is le healaíontóirí a bhfuil cónaí orthu agus a oibríonn i bpobail ar fud na hÉireann agus go hidirnáisiúnta araon na saothair ealaíne nua a chuirtear leis an mBailiúchán. Áirítear na nithe seo a leanas leis na saothair: físeáin, suiteáin, dealbhóireacht, pictiúir, líníocht agus grianghrafadóireacht. Leis na saothair seo, tá breis agus 1,230 saothar ealaíne sa Bhailiúchán. Leanann sé seo de stair bhródúil na Comhairle Ealaíon maidir le healaín den scoth agus uaillmhianach a cheannach, ealaín lena léirítear sár-chaighdeán chleachtas na n-amharc-ealaíon sa lá atá inniu ann.

Liosta de na saothair a fuarthas:

David Beattie, Propositional things, 2017

Myrid Carten, WEB III, 2019

Brian Fay, MJ 16, 2020

Laura Fitzgerald, Fantasy Farming, 2020

Ann Maria Healy, When Dealers Are Shamans, 2018

Austin Ivers, RUF0858, 2020

ADM,3 2020

HP85, 2020

HT600E, 2020

Plus, 2020

Switch, 2020

SX20, 2020

TM22U, 2020

The World at War, 2020

John Lalor, Incident Urbain, 2013

Leanne McDonagh, Kathleen, 2017

Kevin Mooney, Apparition, 2018

Beast, 2020

Paul Nugent, Obscura I, 2017

Mandy O’Neill, Diane at Larkin Community College, ón tsraith Champions Avenue, 2018

Untitled ón tsraith Champions Avenue, 2018

Vera Ryklova, Untitled #5001, ón tsraith Aesthetic Distance, 2015

Rajinder Singh, Border Tours, 2019/2020

Point at a passing migrant bird with a raised locked arm and an open palm, 2020

Katie Watchorn, Balehome, 2018

Carbolic, 2018

A Calf Remembered, 2018

Emma Wolf-Haugh, Troscán Nua-aoiseach do Thithe Leispiach, 2020

Coiffeuse – Teach Kerstin, 2020

Transat Chair – Teach Line, 2020

Bibendum Chair – Teach Emma, 2020