The Arts Council Website
San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Bain só as d’fhéile an mhí seo!
Tá spriocdháta curtha amach go dtí an 13ú Márta 2020 don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht
Buail leis an gComhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Mobility First! - Tionscnamh Soghluaiseachta Cultúrtha ASEF 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta ag Music Network Riarthóir Clár
Stiúideonna Ealaíontóirí le Fáil ar Cíos
Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír
Arts Council RSS
Cartlann
Déan Teagmháil linn

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Céadaoin, Feabhra 19

.

.

.

.

editor@artscouncil.ie

Liostáil

 

Liostáil

Nascanna Úsáideacha

Comhairle Ealaíon Leathanach baile

Foireann na Comhairle Ealaíon

Baill na Comhairle Ealaíon

cinntí déanaí

Nuacht na míosa seo
Bain só as d’fhéile an mhí seo!

Mar chuid dá gcomhpháirtíocht leis an Máistreacht in Ealaíona Féilte (Ollscoil Luimnigh), beidh an Chomhairle Ealaíon ag óstáil sraith pointí eolais agus comhairle ag a gcomhdháil féilte Spreagthóirí don Athrú ag Dámh Chruinne Éireann i Luimneach ar an 14 Feabhra 2020.Léigh a thuilleadh >>
Tá spriocdháta curtha amach go dtí an 13ú Márta 2020 don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta ar Ailtireacht

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis an spriocdháta a chur amach go dtí an 13ú Márta don phróiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.Léigh a thuilleadh >>
Buail leis an gComhairle Ealaíon

Tugaimid cuireadh d’ealaíontóirí agus do chleachtóirí teacht isteach agus bualadh linn ag an Acadamh Ibeirneach Ríoga an 20 Feabhra. Deis a bheidh anseo cloisteáil fúinn agus faoin méid a bhíonn ar siúl againn, agus bualadh le hionadaithe ó fhoireann na Comhairle Ealaíon.Léigh a thuilleadh >>

Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ensembles na nÓg 2020

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg Déardaoin, an 13 Feabhra 2020 ag 5:30 p.m. Is é príomhchuspóir Scéim Ensembles na nÓg tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir deich mbliana d’aois agus 24 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú nó dul i ngleic go criticiúil le chéile le saothar uaillmhianach úrnua i bhfoirm ealaíne ar bith. Baineann dhá shnáithe leis an scéim.Léigh a thuilleadh >>
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt

Faoi thionchar na bpríomhchuspóirí i mbeartas straitéise agus amharclannaíochta na Comhairle Ealaíon Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh agus tar éis próiseas comhairliúcháin, tá lúcháir orainn iarratais a lorg ar thairiscintí chun tacaíochtaí nuálacha agus ealaínbhunaithe a fhorbairt d’fhonn sárshaothar a chruthú san earnáil amharclannaíochta neamhspleáiche.  Beimid ag glacadh le hiarratais ón 10 Márta, agus is é an 9 Aibreán 2020 an spriocdháta.Léigh a thuilleadh >>
Mobility First! - Tionscnamh Soghluaiseachta Cultúrtha ASEF 2020

An ealaíontóir nó gairmí cultúrtha thú atá ag lorg maoiniú chun taisteal chuig féile, ceardlann, nó le haghaidh turas oiliúna nó taighde?Léigh a thuilleadh >>

Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta ag Music Network Riarthóir Clár

Tá Music Network ag iarraidh Riarthóir Clár a cheapadh le tacú le pleanáil, soláthar agus bainistiú éifeachtach ár gclár. Teastaíonn duine sa ról seo ag a bhfuil taithí ar chláir foghlama agus rannpháirtíochta ceoil a sholáthar, scileanna riaracháin d’ardchaighdeán agus an tionchar pearsanta chun caidrimh ghairmiúla láidre a chinntiú leis na páirtithe leasmhara éagsúla atá páirteach i scéimeanna maoinithe agus tionscnaimh eile Music Network agus a fhaigheann tacaíocht uathu. Tá sonraí maidir le hiarratais a dhéanamh, mar aon le Tuairisc ar an bPost agus Sonraíocht faoin bPearsa ar fáil anseo: http://bit.ly/2NQbLsP. Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratas Dé hAoine, 7 Feabhra 2020 ag a 12 meán lae. 

 Léigh a thuilleadh >>
Stiúideonna Ealaíontóirí le Fáil ar Cíos

Tá ráitis spéise á lorg ag Roinn Seirbhísí Ealaíon Chomhairle Contae Ros Comáin ó ealaíontóirí a oibríonn i ndisciplín ar bith chun spás stiúideo a ghlacadh ar cíos in Ionad Ealaíon Ros Comáin nó i Stiúideonna Harrington atá suite ar thailte Theach King i Mainistir na Búille.Léigh a thuilleadh >>


Scoileanna Ildánacha
Deis do Chomhlaigh Chruthaitheacha

Iarrfaidh an Chomhairle Ealaíon tairiscintí ar phainéal Comhlach Cruthaitheach chun tacú le Scoileanna Ildánacha a chur i bhfeidhm don bhliain acadúil 2020-21 agus ar aghaidh. Coinnigh súil ar ár suíomh gréasáin agus ár nuachtlitir i gcomhair nuashonruithe. Féach anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil.Léigh a thuilleadh >>
Scoileanna Ildánacha – ag cur fáilte roimh iarratais ó scoileanna as gach cearn den tír

Tá ríméad ar Scoileanna Ildánacha a fhógairt go mbeidh scoileanna in ann iarratas a dhéanamh ar an togra ón 18 Feabhra go dtí 17:30, Déardaoin, 19 Márta 2020.  Léigh a thuilleadh >>