San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Cuirtear Tradition Now 2019 i láthair sa Cheoláras Náisiúnta i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, agus beidh taibhithe le Lisa O’Neill, Ye Vagabonds, Sam Amidon, Catherine Ennis, Steve Cooney, Kíla mar chuid den Fhéile seo a bheidh ar siúl ar feadh Sé Lá
Dáta don dialann - Comhdháil na bhFéilte, 2020
Scoileanna Ildánacha Fógraíodh 150 scoil ildánach nua le déanaí
Imeachtaí Náisiúnta Ceiliúrtha na Scoileanna Ildánacha
Tairiscint foilsithe maidir le hÁiteanna Ildánacha Thuama a bhainistiú agus a sholáthar
Post mar Chomhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh in 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Damhsa Éireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Imeacht líonraithe saor in aisce de chuid na hEorpa Cruthaithí le linn Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath
Music Moves Europe: Glaoch ar Iarratais
Ceolfhoireann Óige an Aontais Eorpaigh 2020 - Éisteachtaí in ÉIRINN!
Dáta don dialann - Comhdháil na bhFéilte, 2020

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon tionscadal comhdhála nua d’fhéilte a reáchtálfar in 2020. Tá an togra seo mar chuid de thiomantas beartais na Comhairle Ealaíon do thacú le heagraíochtaí féilte cur lena gcumas. Cuirfear faisnéis agus deiseanna líonraithe ar fáil d’fhéilte ar fud na hÉireann mar chuid den chomhdháil lae seo.

I gcomhar leis Máistreacht in Ealaíona Féile in Ollscoil Luimnigh, reáchtálfar an chomhdháil seo ar an 14 Feabhra 2020.

Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil, nó más maith leat suim a léiriú sa chomhdháil, téigh i dteagmháil le Emma Keogh emma.keogh@artscouncil.ie.

Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh léirithe suime ó eagraíochtaí féilte ar suim leo páipéir nó ábhair a chur isteach le plé nó le cur i láthair a dhéanamh orthu le linn na comhdhála.

Ba cheart gach léiriú suime a sheoladh chuig Karl Wallace, Ceann na bhFéilte, karl.wallace@artscouncil.ie