English Version

Ailt
1. Seolann an Chomhairle Ealaíon treoir nua imeachtaí cultúrtha

2. Scoth na n-ealaíon ag teacht chuig d’ionad tionóil - An Chomhairle Ealaíon

3. Lucht Féachana 2:0: Faigh rochtain ar chumhacht an Idirlín!

4. Suíomh gréasáin ealaíne poiblí beo ar líne

5. Comhthaighde na gComhairlí Ealaíon faoi ealaíontóirí in Éirinn

6. Naoi saothar déag ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon lena gcur ar taispeáint le linn Fhéile Ealaíon Chill Chainnigh

7. Fógra faoin Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2009

8. Fógraíonn an Ireland Chair of Poetry faighteoir na dámhachtana sparánachta 2009

9. Cinntí faoin Scéim Deis: Meitheamh 2009

10. Is féidir le healaíona beoga Dhún na nGall poist a chruthú, cur le turasóireacht agus tús a chur le hathshlánú na heacnamaíochta - An Chomhairle Ealaíon

11. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

12. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir 
 

Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 17 Lúnasa.


Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 6 Eagrán 1130 Iúil 2009

Fáilte go dtí eagrán mhí Iúil de Nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

Sheol an Chomhairle Ealaíon a treoir in aisce ar líne (www.events.artscouncil.ie) le linn na míosa. Clúdaíonn an treoir seo imeachtaí cultúrtha ar fud na tíre agus tugann sí faisnéis faoi raon leathan imeachtaí atá ar bun. Is féidir gnéithe a roghnú de réir contae, míosa nó catagóire - mar shampla féilte, ceolchoirmeacha, ceoldrámaí, drámaí agus na healaíona do dhaoine óga agus leanaí.  Fógraíodh sonraí i mí Iúil faoi bheartas nua na Comhairle Ealaíon chun camchuairteanna a spreagadh ag an am céanna le foilsiú na tuarascála Beartas i leith camchuairteanna 2010-2015, a d'eascair ón obair a bhí déanta ag Turgnamh na Camchuairte. Spreagann an cur chuige nua eagraíochtaí ealaíon chun a gcuid saothar a thabhairt ar camchuairt ar fud na tíre agus is féidir le luchtanna féachana réigiúnacha a bheith ag súil le scoth na n-ealaíon Éireannacha a fheiceáil ina gceantar áitiúil.  Ag leanúint le téama an lucht féachana, tá nuacht againn faoi Thionscnamh Lucht Féachana na nEalaíon maidir le ceardlanna nua meáin a bheidh ar siúl i Meán Fómhair.  

Seoladh suíomh gréasáin nua ealaíne poiblí (www.publicart.ie) i mí Iúil freisin. Is acmhainn luachmhar a bheidh sa suíomh gréasáin spreagúil nua a choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon, le tacaíocht na Roinne Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, dóibh siúd atá ag obair i réimse na n-ealaíon poiblí in Éirinn.

Fógraítear scéal sa nuachtlitir freisin faoi phleananna maidir le taighde forleathan mionsonraithe a dhéanamh ó cheann ceann an oileáin ar choinníollacha maireachtála agus oibre ealaíontóirí.  Tá nuacht againn freisin faoi Object, taispeántas atá eagraithe ag Comhairle Cheardaíochta na hÉireann, a chuirfidh naoi saothar déag ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint.

Tá fógra tábhachtach sa nuachtlitir faoin Dámhachtain Taistil agus Oiliúna, agus i bhfógraí eile, tugtar sonraí faoi fhaighteoir sparánachta an Ireland Chair of Poetry le haghaidh 2009, agus faoi Scéim Taifeadta Deis sna healaíona traidisiúnta.

Cuirimid fáilte roimh thuarascáil atá foilsithe ag Fóram Cultúrtha Bhord Forbartha Chontae Dhún na nGall le déanaí, a léiríonn gur féidir leis na healaíona fostaíocht a spreagadh, níos mó turasóirí a mhealladh, féinmhuinín a chothú agus a bheith chun tosaigh sa téarnamh eacnamaíochta.

Is iad na hailt dheireanacha sa nuachtlitir ná na scéalta rialta faoi dheiseanna ón bPointe Teagmhála Cultúrtha agus nuacht ó phobal na n-ealaíon.

Mary Cloake
Stiúrthóir

1. Seolann an Chomhairle Ealaíon treoir nua imeachtaí cultúrtha

Tá an Chomhairle Ealaíon tar éis treoir ar líne shaor in aisce a sheoladh maidir leis an iliomad gníomhaíochtaí, seónna, taispeántas agus léirithe a dtugann sí tacaíocht dóibh ar fud na tíre.


Léigh tuilleadh


2. Scoth na n-ealaíon ag teacht chuig d’ionad tionóil - An Chomhairle Ealaíon

Is féidir le daoine ar fud na tíre a bheith ag súil le cuairt ó rogha agus togha na n-ealaíon faoi bheartas nua na Comhairle Ealaíon chun camchuairteanna a spreagadh.


Léigh tuilleadh


3. Lucht Féachana 2:0: Faigh rochtain ar chumhacht an Idirlín!

Tá Lucht Féachana na nEalaíon ag eagrú sraith seimineár lae atá deartha chun cabhrú le heagraíochtaí ealaíon maidir le straitéisí idirlín a fhorbairt atá in oiriúint dá riachtanais féin.


Léigh tuilleadh


4. Suíomh gréasáin ealaíne poiblí beo ar líne

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuil www.publicart.ie beo ar líne anois.


Léigh tuilleadh


5. Comhthaighde na gComhairlí Ealaíon faoi ealaíontóirí in Éirinn

Tá an Chomhairle Ealaíon agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann tar éis Hibernian Consulting a chomhchoimisiúnú chun taighde forleathan mionsonraithe a dhéanamh ó cheann ceann an oileáin ar choinníollacha maireachtála agus oibre ealaíontóirí.


Léigh tuilleadh


6. Naoi saothar déag ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon lena gcur ar taispeáint le linn Fhéile Ealaíon Chill Chainnigh

Déanfar naoi saothar déag ó bhailiúchán na Comhairle Ealaíon a áireamh in Object, taispeántas atá eagraithe ag Comhairle Cheardaíochta na hÉireann agus Brian Kennedy mar choimeádaí air.


Léigh tuilleadh


7. Fógra faoin Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2009

Is mian leis an gComhairle Ealaíon a thabhairt le fios go bhfuil an buiséad a leithdháileadh don Dámhachtain Taistil agus Oiliúna in 2009 tiomanta anois i gcás a lán foirmeacha agus cleachtas ealaíon.


Léigh tuilleadh


8. Fógraíonn an Ireland Chair of Poetry faighteoir na dámhachtana sparánachta 2009

Bhronn iontaobhaithe an Ireland Chair of Poetry sparánacht 2009 an Ireland Chair of Poetry ar Leanne O'Sullivan le déanaí.


Léigh tuilleadh


9. Cinntí faoin Scéim Deis: Meitheamh 2009

Fógraímid na cinntí don chéad bhabhta taifeadta Deis.


Léigh tuilleadh


10. Is féidir le healaíona beoga Dhún na nGall poist a chruthú, cur le turasóireacht agus tús a chur le hathshlánú na heacnamaíochta - An Chomhairle Ealaíon

Chuir Mary Cloake fáilte roimh tuarascáil nua faoi Chontae Dhún na nGall agus dúirt gur léirigh sí go bhféadfadh na healaíona poist a chruthú, turasóirí a mhealladh, ár bhféinmhuinín a athmhúscailt ionainn, agus athbheochan na heacnamaíochta a thiomáint chun cinn.


Léigh tuilleadh


11. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

I measc na ndeiseanna ó phobal na n-ealaíon i mí Iúil tá: deis fostaíochta sa Barnstorm Theatre Company; clár náisiúnta teagaisc ceoil maoinithe ag U2 agus ag Cistí na hÉireann; glao ar iarratais ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo chun iarratas a dhéanamh maidir le háit ar phainéal ealaíne poiblí; na spriocdhátaí le haghaidh dhá scéim maoinithe ceoil fógartha ag Music Network agus ar deireadh tá faisnéis againn faoi chlár nua um fhorbairt ghairmiúil do cheoltóirí agus do chumadóirí.


Léigh tuilleadh


12. Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí Iúil: faisnéis faoi threoir nuashonraithe an Chláir Cultúir; fógra faoi fhoirmeacha iarratais don Chlár Cultúir a bheidh ar fáil go leictreonach go luath;  meabhrúchán faoin gcomhdháil Culture in Motion agus faoi Fhóram um Chultúr na hEorpa atá le tionól i mí Meán Fómhair; nasc chuig doiciméadúchán físeáin ar Culture Infodays le déanaí agus, ar deireadh, sonraí faoi shuíomh gréasáin EACEA (an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais Closamhairc agus Cultúir).


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver