San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry le bheith ag an bhFéile Mountains to Sea
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Tionól Ginearálta Aosdána
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha
Tá Seirbhísí Beartas Ealaín Poiblí agus Seirbhísí Tacaíochta á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Tá Seirbhísí Eagarthóireachta Ar Líne agus Bainistíochta Tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair Public art.ie
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2019
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Scoileanna Ildánacha – scoileanna as gach cearn den tír in ann iarratas a dhéanamh anois.
Nuacht ón bPobal
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha
Mindshift: The Business of Writing, Béal Feirste
Sparánacht Ghaeilge 2019 ó Ionad Anam Cara / Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?
Spriocdhátaí ag teacht aníos
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019

Dhá uair gach bliain, cuireann an Chomhairle Ealaíon deontais ar fáil d'fhonn ealaíontóirí agus pobail áit agus / nó spéis a bheith ag obair le chéile ar thionscadail. Tá an Scéim á bhainistiú ag Cruthaigh.

 

Spriocdhátaí 2019: (Babhta 1) Dé Luain 25 Márta | (Babhta 2) Dé Luain 29 Iúil

 

Tá an scéim oscailte d'ealaíontóirí ó aon cheann de na disciplíní foirmeacha ealaíne seo a leanas: ailtireacht, sorcais, ealaín sráide agus seónna, damhsa, scannán, litríocht (Gaeilge agus Béarla), ceol, ceoldráma, amharclann, na hamharcealaíona agus na healaíona traidisiúnta. Is féidir na tionscadail a dhéanamh i raon éagsúil de chomhthéacsanna sóisialta agus pobail, mar shampla. ealaíon agus sláinte; éagsúlacht ealaíon agus cultúrtha; ealaíon agus daoine scothaosta; chomh maith le haon pobail spéise.

 

 

Is í aidhm na scéime comhoibriú bríomhar a spreagadh idir pobail áit agus / nó úis agus ealaíontóirí. Tá sé riachtanach go ndéanfar comhairliúchán idir an t-ealaíontóir agus an grúpa pobail, ionas go mbeidh baint ag an dá pháirtí le cinneadh a dhéanamh ar nádúr an tionscadail a bhaint amach. Ba cheart úinéireacht ghrúpa na healaíne a choinneáil ag gach céim. D'fhéadfadh torthaí éagsúla a bheith mar thoradh ar Réadú Tionscadail.

 

Le haghaidh faisnéise faoin Scéim agus conas iarratas a dhéanamh teagmhála@create-ireland.ie

 

Teil: 01 473 6600

 

Gréasáin: www.create-ireland.ie