San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Breac síos an dáta: Comhdháil lae na Comhairle Ealaíon maidir le Comhlíonadh agus Rialachas Dé Luain an 29 Meitheamh
An Chomhairle Ealaíon agus Arts & Disability Ireland fhógairt Ceangal na nEalaíon scéim
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Deis – 5.30pm, Déardaoin an 4 Meitheamh 2015
Spriocdháta: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair – Eanáir go Meitheamh 2016
Meabhrúchán: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Meabhrúchán: Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015

Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar Scéim Ensembles na nÓg 2015 ón Máirt an 10 Márta 2015 maidir le tionscadail a bheidh ar siúl idir Iúil 2015 agus Meitheamh 2016.

 

Is é príomhchuspóir na dámhachtana sin ná tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí daoine óga idir 12 agus 23 bliain d’aois chun saothar uaillmhianach úrnua a chruthú le chéile i bhfoirm ealaíne ar bith (e.g. sorcas, damhsa, na meáin dhigiteacha, scannán, ceol, amharclannaíocht, litríocht, na físealaíona, ailtireacht, nó meascán ar bith díobh sin).  Ní mór go mbeadh triúr ball nó níos mó i ngrúpaí nó in ensembles. 

 

Is é an dámhachtain is airde atá ar fáil ná €10,000.

 

Is é an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2015 ná Déardaoin, an 9 Aibreán 2015 ar 5:30p.m.

 

Tuilleadh faisnéise

 

Tá na treoirlínte maidir le Scéim Ensembles na nÓg 2015 ar fáil le híoslódáil anseo.  Má tá tuilleadh faisnéise uait, téigh i dteagmháil le Karen Whelan, an Cúntóir i leith réimse na nDaoine Óga, Leanaí agus an Oideachais, ag 01 619 7805 nó karen.whelan@artscouncil.ie

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver