San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Téann RAISE ar líne agus cuidíonn sé le Meanma ár Náisiúin Iontaigh a Ardú (#RAISINGSpirits)Mar fhreagairt ar ghéarchéim Covid-19, tá clár RAISE de chuid na Comhairle Ealaíon, atá á chur ar fáil ag OKC Consulting, tar éis dul ar líne le huirlisí agus áise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal: freagairt ar COVID-19
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Deis Fostaíochta ag Music Network Oifigeach Forbartha
First Fortnight
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 pm Déardaoin, 3 Meán Fómhair 2020

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 9 Meitheamh 2020.

Is é is cuspóir le Maoiniú Straitéiseach infheistíocht a chur sa bhonneagar riachtanach a theastaíonn chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn agus tacaíocht a thabhairt don bhonneagar sin.

Agus Maoiniú Straitéiseach á tairiscint aici, is mian leis an gComhairle Ealaíon an méid seo a leanas a chinntiú:

  • Go gcuirfear obair ealaíne agus/nó imeachtaí, gníomhaíochtaí, seirbhísí den chéad scoth ar fáil
  • Deiseanna forbartha gairmiúla den scoth le haghaidh ealaíontóirí agus/nó gairmithe ealaíon atá ag cleachtadh a ngairme
  • Go léireofar éagsúlacht na hÉireann comhaimseartha san obair a dtacaíonn sí léi
  • Go mbainfidh níos mó daoine taitneamh as taithí ealaíon d’ardchaighdeán
  • Go mbeidh rannpháirtíocht níos mó ag an bpobal agus leis an bpobal
  • Go mbainfear caighdeáin sármhaitheasa amach maidir le rialachas agus bainistíocht sna healaíona.

Baineann Maoiniú Straitéiseach le heagraíochtaí amháin. Ní féidir le heagraíocht níos mó ná iarratas amháin a dhéanamh gach bliain ar Mhaoiniú Straitéiseach.

Foilseofar treoirlínte ar ár suíomh gréasáin i mí an Mheithimh 2020 sa chuid maidir le maoiniú atá ar fáil