San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Meán Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Oíche Chultúir 2021 - Dé hAoine 17 Meán Fómhair
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair
RAISE
Aighneacht Nuachtlitir Mí Mheán Fómhair 2021
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain Authored Works – Spriocdháta 17:30 Déardaoin an 30 Meán Fómhair 2021
na hEalaíona Idirnáisiúnta
Glao le haghaidh Pobal Eolais agus Nuálaíochta (PEN) sna hEarnálacha Cruthaitheacha agus Cultúrtha agus sna Tionscail
Nuacht ón bPobal
Tá Music Network le Bainisteoir Cumarsáide a cheapadh
Tá Music Network le Riarthóir Oibríochtaí a cheapadh
Tá Music Network le Riarthóir Oibríochtaí a cheapadh

Tá Music Network ar thóir Riarthóir Oibríochtaí lánaimseartha faoi láthair chun tacú le pleanáil éifeachtach agus le seachadadh Cláir Music Network, chun cuidiú leis an eagarthóireacht chun tús a chur le caidrimh dhearfacha oibre agus iad a fhorbairt agus a bhuanú le raon páirtithe leasmhara, agus chun feidhmiú réidh ár n-oifigí a chinntiú.

 

Ag obair mar chuid d’fhoireann bheag, dhlúth, táimid ar thóir duine gairmiúil atá an-spleodrach, acmhainneach a bhfuil taithí acu ar bheith ag obair san earnáil ealaíon agus chultúrtha, agus ar an taobh oibríochtúil d’imeachtaí ceoil beo ach go háirithe. Beidh an-dúil ag an iarrthóir a n-éireoidh leis i gceol traidisiúnta na hÉireann, i snagcheol agus/nó i gceol clasaiceach (agus sna healaíona agus i gcultúr trí chéile), chomh maith leis sin, beidh sé tiomanta léirithe ceoil beo ardchaighdeáin a chur i láthair sna seánraí seo.

 

Tá Sonraíocht mhionsonraithe faoin Ról agus faoin bPearsa ar fáil anseo: https://bit.ly/MNOpsAdmin.

 

An Próiseas Iarratais

 

Iarrtar ar iarrthóirí a bhfuil suim acu sa phost seo cur isteach air tríd an dá mhír seo a leanas a chur ar fáil de réir na dtreoirlínte san aguisín a théann leis an eolas seo:

 

  1. CV ina léirítear do thaithí atá ábhartha don phost seo
  2. Litir ábhartha chumhdaigh.

 

Seol d’iarratas faoi rún ar ríomhphost, agus cuir ‘Operations Administrator role application’ sa cheanntásc ábhair chuig recruitment@musicnetwork.ie