San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019
What Next: Dive In, Discover Dance
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge
WomenXBorders
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes

Cruthaíodh an dámhachtain seo le tacaíocht airgeadais, ar fiú €500 é, a thabhairt do bheirt scríbhneoirí óga le linn na chéad sé mhí de 2019 chun cabhrú leo:

  • Freastal ar oiliúint forbartha gairmiúla de chuid Áras na Scríbhneoirí
  • Freastal ar fhéilte liteartha
  • Freastal ar dheiseanna líonraithe eile i réimse na litríochta

Incháilitheacht: Tá an dámhachtain seo oscailte do scríbhneoirí idir 18 agus 26 bliain d’aois a bhfuil cónaí orthu ar oileán na hÉireann agus a bhfuil suim láidir acu sa scríbhneoireacht, sa léamh agus a bhfuil uaillmhian acu nasc a dhéanamh agus cur le saol liteartha na hÉireann.

Spriocdháta na n-iarratas: Dé Luain, 18 Feabhra ag a 4.00 pm.

Tá tuilleadh faisnéise agus sonraí faoin gcaoi le hiarratas a chur isteach ar fáil tríd an nasc thíos:

https://irishwriterscentre.ie/products/marian-keyes-young-writer-bursary