San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry le bheith ag an bhFéile Mountains to Sea
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Tionól Ginearálta Aosdána
Deiseanna d’ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus oideachasóirí le Scoileanna Ildánacha
Tá Seirbhísí Beartas Ealaín Poiblí agus Seirbhísí Tacaíochta á lorg ag an gComhairle Ealaíon
Tá Seirbhísí Eagarthóireachta Ar Líne agus Bainistíochta Tionscadal á lorg ag an gComhairle Ealaíon i gcomhair Public art.ie
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa, 2019
Scéim Ealaíontóir sa Phobal na Comhairle Ealaíon - Spriocdhátaí 2019
John Broderick – bronntanas scríbhneora do Bhaile Átha Luain
Scoileanna Ildánacha – scoileanna as gach cearn den tír in ann iarratas a dhéanamh anois.
Nuacht ón bPobal
Music Network ag fostú! Riarthóir Clár
Cuireann tionscadal Thraid Éireann tús le taighde ar na dúshláin agus na deiseanna do chleachtóirí ealaíon traidisiúnta
€270,250 FÓGARTHA LE HAGHAIDH SCÉIM CHAIPITIL CEOIL, 2019
Princesses can be Pirates / Taibhiú damhsa do scoileanna agus don teaghlach le haghaidh lucht féachana 4+
Promoting Autonomy: Arts + Health Check Up Check In 2019 - clár imeachtaí fógartha
Mindshift: The Business of Writing, Béal Feirste
Sparánacht Ghaeilge 2019 ó Ionad Anam Cara / Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir ó mhí Aibreáin 2019!
An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?An bhfuil tú ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar an Eoraip Chruthaitheach in 2019?
Spriocdhátaí ag teacht aníos
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 1

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 le haghaidh féilte a thosóidh agus a bheidh ar siúl idir Eanáir-Meitheamh 2020.

Is é cuspóir Scéim Infheistíochta na bhFéilte an tacaíocht chuí a thabhairt d'fhéilte le go mbeidh siad in ann eispéiris ealaíon den scoth a chur ar fáil do lucht féachana, cur le forbairt na gcleachtas foirme ealaíne, dul i bhfeidhm ar an lucht féachana ar bhealach cruthaitheach agus samhlaíoch, agus deiseanna rannpháirtíocht an phobail a mhéadú.

 

Tabhair faoi deara:

Ba cheart d’iarrthóirí a dtosaíonn a bhféilte i Meitheamh 2020 ach a chríochnaíonn i mí Iúil 2020 iarratas a dhéanamh ar an mbabhta seo.

Ba cheart d’iarrthóirí atá ag déanamh iarratais in athuair ar an scéim agus atá ag smaoineamh faoi bhandaí iarratais a aistriú labhairt lena bhfoireann measúnaithe don Scéim sula ndéanfaidh siad iarratas.

Moltar d’eagraíochtaí a reáchtálann cláir mhíosúla nó ráithiúla nó ‘imeachtaí nasctha’ labhairt le foireann na bhféilte sula ndéanann siad iarratas ar an scéim seo.

Is é seo a leanas an spriocdháta d’iarratais: Déardaoin, 9 Bealtaine 2019 ag 5.30 pm

Beidh foirmeacha iarratais ar fáil trí na seirbhísí ar líne ó Dé Máirt, 9 Aibreán 2019.

 

Clinicí Eolais faoi na Féilte

Beidh clinicí maidir leis na féilte ar siúl ar fud na hÉireann i mí Aibreáin 2019. Tabharfar faisnéis ag na clinicí ar scéimeanna éagsúla atá ar oscailt d’fhéilte agus ar bhealaí chun oibriú le Bailiúchán na Comhairle Ealaíon.

Beidh cur i láthair ann agus ansin seisiún ceisteanna agus freagraí ina dhiaidh sin.

Foilseofar dátaí na gclinicí ar leathanach féile na Comhairle Ealaíon.

 

Féach ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon chun tuilleadh eolais a fháil faoi Scéim Infheistíochta na bhFéilte.