San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2022
Maoiniú Damhsa le haghaidh 2022
Bonn Eolais le haghaidh Todhchaí Oíche Chultúir
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair
Nuála Digiteacha Chláir RAISE - a bheith chun tosaigh
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Reel Art i 2021
Clinic maoinithe amharclainne
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Nuacht ón bPobal
CRUINNIÚ MULLAIGH FHÉILTE NA hEORPA - GAILLIMH 22-24 SAMHAIN 2021
Scoileanna Ildánacha
Comhordaitheora Réigiúnaigh agus Comhlaigh Chruthaitheacha
Clár In the Open / Faoin Spéir i mí Mheán Fómhair

Clár arna mhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon is ea In the Open | Faoin Spéir a forbraíodh mar fhreagra ar ghéarchéim COVID-19 le haghaidh na bliana 2021, mar chuid den chlár leanfar ag cur réimse imeachtaí ealaíon éagsúla amuigh faoin aer ar bun i spásanna poiblí ar fud na hÉireann.

Cuireann Comhairle Chontae Uíbh Fhailí agus Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra - Spectacular Vernacular - Making the Ordinary Extraordinary i láthair, a chuimsíonn sraith imeachtaí, ceardlanna, taibhithe agus eachtraí amuigh faoin aer ina ndírítear ar fhorbairt líonraí cruthaitheacha nua agus deiseanna uathúla le go rachadh ealaíontóirí i ngleic leis an bpobal.

 

De réir mar atá an geimhreadh agus an dorchadas a thagann leis ag teannadh orainn, tá aoibhneas ar leith beartaithe ag The Dock, Cora Droma Rúisc dóibh siúd a dtaitníonn scannáin uafáis chlasaiceacha leo. Taispeánfar an scannán clasaiceach Nosferatu ó 1922 thar dhá oíche le scór beo dá gcuid féin á sheinm ag an ngrúpa ceoil tíre ailtéarnaigh GreenBird.

Baineann GreenBird úsáid as pianó, fidil agus guth mar aon le roinnt feadóige móire, cnagcheol athsheinnte, agus maisíochtaí fuaime a chruthaíonn siad ag an am. Spreag atmaisféar neamhshaolta an scannáin seo Marc, Cliodhna agus Mandi ceol a chruthú a bhíonn scanrúil anois agus arís, ach a bhfuil toradh álainn, inrochtana, agus spraíúil air.

 

 

Príomhthéacs

 

Cuireann Comhairle Chontae Uíbh Fhailí agus Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra -

Spectacular Vernacular - Making the Ordinary Extraordinary i láthair.

 

Agus é á reáchtáil idir Bhiorra, An Tulach Mhór, agus Fearann Páirce Loch na Buaraí

is sraith imeachtaí, ceardlanna, taibhithe agus eachtraí amuigh faoin aer é Spectacular Vernacular

ina ndírítear ar fhorbairt líonraí cruthaitheacha nua agus deiseanna uathúla le go rachadh ealaíontóirí i ngleic lenár bpobal. Síolraíonn Spectacular Vernacular ó chré dhubh an phortaigh agus déantar ceiliúradh ar nithe áitiúla, ar ghnáthnithe, agus ar mhistéirí comhráiteacha. Sa tslí chéanna ina mbraitheann ailtireacht dhúchasach ar úsáid a bhaint as na nithe atá ar fáil go háitiúil, síolraíonn Spectacular Vernacular ó bhunchloch na gcultúir ealaíonta atá le fáil i measc ár mbailte agus i gContae Uíbh Fhailí.

Déantar scrúdú i Spectacular Vernacular ar thraidisiúin Uíbh Fhailí agus a shuíomh simplí síochánta trí lionsa na

gcleachtóirí comhaimseartha atá ina gcónaí ann nó ealaíontóirí agus lucht cultúir a d’fhéadfadh baint stairiúil a bheith ag a gcleachtais leis an gceantar.

 

Is saothar comhoibritheach idir an Museum of Everyone | Birr Festivals Collective |

Comhairle Chontae Uíbh Fhailí | Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra | Ionad Ealaíon Tulach Mhór agus Fearann Páirce Loch Buaraí é an tionscadal uathúil seo.

Seoladh Spectacular Vernacular - 12Ú Samhain agus taibhiú Nigel Rolfe ag Portach Loch Buaraí á thaispeáint ar an scáileán ag

Ionad Amharclannaíochta agus Ealaíon Bhiorra ó 2 pm agus caint de chuid an ealaíontóra ag 7 pm.

 

Chun Spectacular Vernacular a sheoladh fillfidh an taibhealaíontóir iomráiteach Nigel Rolfe chun léiriú a dhéanamh ag

Fearann Páirce Loch Buaraí 10 mbliain i ndiaidh dá chéad thréimhse chónaitheach sa cheantar portaigh. Tá Nigel Rolfe i mbun taibhithe mar ealaíontóir beo le 40 bliain anuas. Is mór an méid oibre atá déanta aige mar ealaíontóir, mar choimeádaí agus mar léachtóir chomh maith. Ó 2008 is é taibhiú an príomhfhoirm léirithe ealaíonta atá aige. Óstáladh mórthaispeántais aisbhreathnaitheacha dá chuid saothair ag Áras Nua-Ealaíne na hÉireann i mBaile Átha Cliath agus ag Musee D’Aerne de la Ville De Paris. Cuireadh taispeántais dá chuid oibre ar bun i mBaile Átha Cliath, i bPáras, in São Paulo, in Busan, in Kwangju, agus in Venice Biennales agus rinne sé cuir i láthair ag an iliomad aonach ealaíne idirnaisiúnta. Tá sé mar Cheannaire an Performance Pathway Program agus mar Ollamh le Taibhiú ag Coláiste Ríoga na hEalaíne i Londain. Tá Rolfe tiomanta go mbeadh an ealaín mar ghníomhaíocht bheo ríthábhachtach. Is gníomhaíochtaí coirp agus cuir i gcuimhne go bhfuilimid beo anseo anois atá i gceist lena thaibhithe.

 

Le haghaidh sonraí iomlána maidir le gach ceardlann, tionscadal agus imeacht atá le teacht téigh chuig - https://intheopenoffaly.ie

Más mian leat a bheith páirteach nó obair dheonach a dhéanamh nó má tá aon cheist agat maidir leis an tionscadal seo seol ríomhphost

chugainn ag museumofeveryone@gmail.com

 

 

 

Céard a bheidh ar bun i gCora Droma Rúisc?

In The Dock

Scannán:

An scannán uafáis tostach clasaiceach Nosferatu ó 1922 á thaispeáint ar scáileáin amuigh faoin aer le scór beo le banna ceoil tíre ailtéarnach Greenbird.

Dé hAoine 12 agus Satharn 13 Samhain ag 6.30 p.m. Saorchead isteach Tá saorchead isteach, ach is gá ticéid a chur in áirithe roimh ré ag 0719650828 nó ar líne ag https://www.thedock.ie/whats-on/nosferatu

 

 

Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:

https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/

Lean #InTheOpenFaoinSpeir ar na meáin shóisialta chun an scéal is déanaí a fháil.