English Version


 


Ailt
1. Comhairleoirí Ealaíon á lorg ag an gComhairle Ealaíon

2. Scéim Ensembles na nÓg 2011 - spriocdháta fógartha mar aon le faisnéis faoin taispeántas agus faoin imeacht líonraithe

3. Tuarascáil foilsithe ar Encountering the Arts - comhdháil ar chlár oibre na n-ealaíon san oideachas chlár in Éirinn

4. Cinntí: Scéim Meantóireachta Meán Arts Audiences agus an Scéim Build Your Audience

5. Siompóisiam lae á eagrú ag Arts Audiences chun iniúchadh a dhéanamh ar na ceisteanna atá roimh gailearaithe agus institiúidí físealaíon - 18 Bealtaine 2011

6. Is féidir le Arts Audiences cabhrú leat pitseanna urraíochta a dhéanamh

7. An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2011

8. An spriocdháta don Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla - 5.30 i.n., Dé hAoine an 13 Bealtaine 2011

9. Spriocdháta do scéimeanna téatair agus damhsa - 5:30 i.n., Déardaoin an 19 Bealtaine 2011

10. Meabhrúchán: is é an spriocdháta le haghaidh iarratas do Bhabhta Taifeadta Deis ná 5:30 i.n, Dé hAoine an 8 Aibreán 2011

11. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

12. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 15 Aibreán.
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 8 Eagrán 731 Márta 2011

Fáilte go heagrán mhí an Mhárta de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon

Le déanaí, d’eisigh an Chomhairle Ealaíon sraith iarratas ar thograí chun seirbhísí a sholáthar mar Chomhairleoirí Ealaíon i réimse leathan foirmeacha ealaíne agus cleachtas ealaíne. Eisíodh an glao trí eTenders agus moltar d’iarratasóirí ionchais an suíomh sin a sheiceáil le faisnéis iomlán a fháil maidir leis na róil agus conas tairiscint a dhéanamh.

San eagrán seo freisin, tá faisnéis againn maidir leis an taispeántas agus imeacht líonraithe faoi Scéim Ensembles na nÓg a eagraíodh ar an 5 Márta le haghaidh daoine óga ar bronnadh maoiniú orthu faoin scéim in 2010.  Tá áthas orainn freisin sonraí agus an spriocdháta a fhógairt do Scéim Ensembles na nÓg in 2011.  I réimse na ndaoine óga, leanaí agus an oideachais freisin, foilsíonn an Chomhairle Ealaíon tuarascáil le Imelda Bernard ar Encountering the Arts, comhdháil lae maidir leis na healaíona agus an oideachas, a eagraíodh san IMMA mí na Samhna seo caite. 

Tá go leor nuachta againn ó Arts Audiences, a bhfuil sé mar aidhm leis an méid eolais atá againn maidir leis an lucht féachana/éisteachta do na healaíona a fheabhsú agus méadú a dhéanamh ar chumas na n-eagraíochtaí ealaíon nascadh leis an lucht éisteachta/féachana agus teagmháil a dhéanamh leo. Fógraítear faighteoirí na Scéime Meantóireachta Meán agus na Scéime Build Your Audience. Foilseofar na torthaí ón dá scéim le cabhrú leis an earnáil ealaíon iomlán maidir lena gcuid iarrachtaí margaíochta agus turasóireachta cultúrtha.  Tá faisnéis san áireamh againn faoin siompóisiam lae ar an 18 Bealtaine, a d’eagraigh Arts Audiences chun iniúchadh a dhéanamh ar na ceisteanna atá roimh ghailearaithe agus institiúidí físealaíon, go háirithe maidir leis an lucht féachana/éisteachta a aithint agus a fhorbairt.  Chomh maith leis sin, eagróidh Arts Audiences roinnt seisiún faisnéise ar fud na tíre maidir le conas is féidir leo cabhrú le heagraíochtaí chun pitseanna urraíochta a dhéanamh ag úsáid an Innéacs Grúpaí Sprice a fuarthas le déanaí, sraith bhliantúil ábhar ar mhórscála maidir le hiompar tomhaltóirí in Éirinn.

Tá faisnéis againn i nuachtlitir mhí an Mhárta freisin maidir leis na spriocdhátaí don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair.  Dearadh an scéim le tacaíocht a thabhairt chun saothar a thabhairt ar camchuairt agus / nó a scaipeadh thar raon foirmeacha ealaíne agus cleachtas ealaíne. Tá an spriocdháta againn don Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla, a spreagfaidh comhpháirtíochtaí nua faoi stiúir na n-údarás áitiúil chun tionscadail ealaíon comhpháirteach nuálaíoch a fhorbairt, lena n-áirítear tionscadail ar leith i réimse na héagsúlachta cultúrtha agus na n-ealaíon. Fógraítear an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta Damhsa, don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Téatair, don Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair agus don Scéim Thacaíochta um Chomhroinnt Acmhainní Téatair. Tá meabhrúchán againn freisin faoin spriocdháta atá ag teacht anuas do Bhabhta Taifeadta Deis, dámhachtain a chuireann tacaíocht ar fáil chun tionscadail taifeadta a bhaint amach sna healaíona traidisiúnta (lena n-áirítear táirgeadh dlúthdhioscaí).

Ag deireadh na nuachtlitreach tá na hailt rialta uainn maidir le nuacht ó phobal na n-ealaíon agus deiseanna idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha.  

Mary Cloake
Stiúrthóir

 


1. Comhairleoirí Ealaíon á lorg ag an gComhairle Ealaíon

Tá sraith iarratas eisithe ag an gComhairle Ealaíon ar thograí ó chleachtóirí a bhfuil taithí acu agus ar mian leo seirbhísí a sholáthar mar Chomhairleoirí Ealaíon i réimse leathan foirmeacha ealaíne agus cleachtas ealaíne.


Léigh tuilleadh


2. Scéim Ensembles na nÓg 2011 - spriocdháta fógartha mar aon le faisnéis faoin taispeántas agus faoin imeacht líonraithe

Tá an spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg fógartha agus tá faisnéis againn faoin taispeántas agus an imeacht líonraithe a eagraíodh d’fhaighteoirí na scéime 2010.


Léigh tuilleadh


3. Tuarascáil foilsithe ar Encountering the Arts - comhdháil ar chlár oibre na n-ealaíon san oideachas chlár in Éirinn

Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon tuarascáil le Imelda Bernard ar Encountering the Arts, comhdháil lae maidir leis na healaíona agus an oideachas, a bhí ar siúl san IMMA i mí na Samhna seo caite.  


Léigh tuilleadh


4. Cinntí: Scéim Meantóireachta Meán Arts Audiences agus an Scéim Build Your Audience

Fógraíonn Arts Audiences faighteoirí na Scéime Meantóireachta Meán agus na Scéime Build Your Audience.


Léigh tuilleadh


5. Siompóisiam lae á eagrú ag Arts Audiences chun iniúchadh a dhéanamh ar na ceisteanna atá roimh gailearaithe agus institiúidí físealaíon - 18 Bealtaine 2011

Ar an 18 Bealtaine 2011, eagróidh Arts Audiences agus Temple Bar Gallery + Studios (TBG+S) siompóisiam lae (11 r.n. - 5 i.n.) chun iniúchadh a dhéanamh ar na ceisteanna atá roimh gailearaithe agus institiúidí físealaíon, go háirithe maidir leis an lucht féachana/éisteachta a aithint agus a fhorbairt.


Léigh tuilleadh


6. Is féidir le Arts Audiences cabhrú leat pitseanna urraíochta a dhéanamh

Beidh Arts Audiences ina óstach ar shraith cruinnithe gairide ar fud na tíre maidir le conas pitseanna urraíochta a dhéanamh.  Beidh an chéad chruinniú eile ar siúl in Óstán an Radisson, Gaillimh, Dé Céadaoin an 20 Aibreán ó 2:30 - 4 i.n.


Léigh tuilleadh


7. An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair 2011

Mar chuid de chur i bhfeidhm leanúnach na Scéime Camchuairte, tá an Chomhairle Ealaíon ag déanamh forbartha breise ar scéim chun tacaíocht a thabhairt do chamchuairteanna agus scaipeadh saothair i raon leathan foirmeacha ealaíne.


Léigh tuilleadh


8. An spriocdháta don Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla - 5.30 i.n., Dé hAoine an 13 Bealtaine 2011

Is é an spriocdháta don Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla ná 5.30 i.n., Dé hAoine an 13 Bealtaine 2011.


Léigh tuilleadh


9. Spriocdháta do scéimeanna téatair agus damhsa - 5:30 i.n., Déardaoin an 19 Bealtaine 2011

Is é an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta Damhsa, don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Téatair, don Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair agus don Scéim Thacaíochta um Chomhroinnt Acmhainní Téatair ná 5:30 i.n., an 19 Bealtaine 2011.


Léigh tuilleadh


10. Meabhrúchán: is é an spriocdháta le haghaidh iarratas do Bhabhta Taifeadta Deis ná 5:30 i.n, Dé hAoine an 8 Aibreán 2011

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas do Bhabhta Taifeadta Deis ná 5:30 i.n, Dé hAoine an 8 Aibreán 2011.  Ní mór d’iarratasóirí clárú ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne roimh iarratas a dhéanamh.


Léigh tuilleadh


11. Nuacht ó phobal na n-ealaíon

Áirítear leis an nuacht ó phobal na n-ealaíon i mí an Mhárta: glao le haghaidh Eagarthóir nua ar an Irish Theatre Magazine; tá dhá chónaitheacht dealbhóireachta á dtairiscint ag Fire Station Artists' Studios agus tá siad oscailte freisin le haghaidh iarratas ar na chéad chónaitheachtaí stiúideo eile dá gcuid.


Léigh tuilleadh


12. Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear leis an nuacht ón bPointe Teagmhála Cultúrtha i mí an Mhárta: fógra maidir leis na hiarratais ar éirigh leo faoi shraitheanna 1.1, 1.2.1 agus 2 den Chlár Cultúr 2010, lena n-áirítear ceithre thionscadal a bhfuil comhpháirtithe Éireannacha acu; glao ar thograí ó Fhorbairt agus Chomhar EuropeAid le haghaidh tionscadal comhoibrithe cultúrtha ag an leibhéal idir-ACC (Stáit na hAfraice, na Cairibe agus na Ciúin-Mhara); faisnéis maidir le foilseachán nua dar teideal What’s Special? maidir le hoideachas ceoldrámaíochta, rince agus ceoil le haghaidh daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu ar fud na hEorpa agus i gcomhar leo; ar deireadh, tá meabhrúchán againn faoi imeacht faisnéise an Chláir Chultúir maidir le deiseanna maoinithe le haghaidh eagraíochtaí oidhreachta.     


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Created with Newsweaver