San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Sealbhuithe nua na Comhairle Ealaíon – 2021
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021
Treoirlínte COVID-19 le haghaidh Cur i láthair Sábháilte Féilte agus Imeachtaí Beo.
Forbairt Bheartas nua na Comhairle Ealaíon maidir le Rannpháirtíocht sna hEalaíona
Uirlisí Digiteacha do na hEalaíona
Athnuachan Lógó na Comhairle Ealaíon
Clinicí Amharclannaíochta atá le Teacht
Treoirlínte maidir le COVID-19 le haghaidh Daoine Óga, Leanaí agus an Oideachais
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022 Babhta 1
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2022
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, an 19 Lúnasa 2021
Nuacht ón bPobal
Breac síos an Dáta!
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Samhradh & i bhFómhar 2021

The loneliness of Being German: Thomas Brezing & Vera Klute - beidh saothair le feiceáil ón 8 Iúil – an 12 Meán Fómhair 2021 ag Dánlann Chathair Luimnigh.

Leis an taispeántas beirte seo le Thomas Brezing agus Vera Klute, fiosrófar ceist na “féiniúlachta” mar aon le céard a chruthaíonn mothú suaimhnis agus cé chomh cumhachtach agus atá an t-am atá caite.  Tá tábhacht leis na ceisteanna seo ar fud shaothar Klute agus Brezing.  Tríd a gcuid eispéireas pearsanta de bheith ag cur fúthu in Éirinn, fiosraíonn siad ceisteanna íogaire Gearmánacha agus conas a théann siad i ngleic le féiniúlacht, oidhreacht agus ciontacht. Tá go leor cosúlachtaí idir na healaíontóirí maidir lena saol agus lena gcleachtais phearsanta agus “tá grá acu d’ealaín lámhdhéanta” agus tá an fhiosracht chéanna acu faoi ábhair dhifriúla.  Tá modhanna difriúla acu maidir lena gcleachtais aonair, áfach. Tá cur chuige mionsonraithe agus galánta ag Klute don cholainn dhaonna agus dar le Brezing, tá a chuid saothair lom, garbh agus, go minic, baineann sé leis an timpeallacht. Tá go leor gradam bainte amach ag an mbeirt ealaíontóirí dá gcuid saothar agus cuimsítear iad i mbailiúcháin phoiblí agus phríobháideacha araon.

 

Beidh an saothar ealaíne Breakage le Vera Klute ó Bhailiúchán na Comhairle Ealaíon le feiceáil.

 

The Narrow Gate of the Here-and-Now IMMA: 30 Years of the Global Contemporary, Áras Nua-Ealaíne na hÉireann - Iúil 2021 go dtí Iúil 2022.

 

Tá Áras Nua-Ealaíne na hÉireann ag obair faoi láthair le mórthaispeántas ar fud na hiarsmalainne dar teidealThe Narrow Gate of the Here-and-Now IMMA a chur ar taispeáint: 30 Years of the Global Contemporary, a dhéanfaidh ceiliúradh ar an 30ú breithlá den IMMA trí Bhailiúchán an IMMA mar aon le stair na hiarsmalainne ó 1991 a chur os comhair an phobail. Osclófar an taispeántas i gcéimeanna le linn na bliana 2021 agus léireoidh gach céim caibidil de The Narrow Gate of the Here-and-NowOsclófar an taispeántas i gceithre chéim le linn na bliana 2021, agus fiosróidh gach caibidil nua téamaí ar leith a bhaineann le stair an IMMA a théann siar 30 bliain.

 

Rianaíonn an taispeántas téamaí práinneacha le linn na tréimhse 30 bliain a mbíonn tionchar acu ar cheisteanna pearsanta, polaitíochta agus domhanda, agus spreagann sé daoine machnamh a dhéanamh ar thionchair an domhandaithe sa lá atá inniu ann i gcomhthéacs na hÉireann agus muid ag dul i ngleic le géarchéimeanna domhanda ó COVID-19 go dtí Athrú Aeráide agus an ghluaiseacht Black Lives Matter. Trí Bhailiúchán agus Chartlann an IMMA, in éineacht le roinnt mhaith iasachtaí tábhachtacha, fiosróidh an taispeántas tuairimí faoi fhéinriar colainne, choimhlint agus agóidí, faoin ré Antrapaicéineach, agus faoi theicneolaíochtaí digiteacha, agus é mar chuspóir aige stair éagsúil de fhreagraí ealaíonta ar na téamaí seo a léiriú.

Léireofar leis seo an saothar ealaíne le hEimear Walshe, The Land Question: Where the fuck am I supposed to have sex? 2020 ón gComhairle Ealaíon.