San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Straitéis Náisiúnta d’Ealaíona Teangabhunaithe
Gairm Oscailte Expo 2020
Anailís ar Riachtanais Oiliúna Earnáil Náisiúnta na nEalaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2021
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 16 Eanáir 2020
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Deis poist iontach ag Dance Theatre of Ireland – Feidhmeannach Margaíochta agus Airgeadais
Tá Little Island Books ag earcú!
Tá Little Island Books ag earcú!

Foilsitheoir beag, neamhspleách, a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon is ea Little Island Books. Táimid tiomanta do leabhair d'ardcháilíocht liteartha agus ealaíonta do léitheoirí óga – ó naíonáin go déagóirí níos sine.

Scil ríthábhachtach don phost seo is ea dearadh grafach ag úsáid InDesign. Ach, mar chuideachta an-bheag, teastaíonn baill foirne uainn atá in ann oibriú thar réimse dualgas foilsitheoireachta. Cinnfear teideal agus sonraíocht an phoist de réir taithí agus scileanna an iarrthóra a n-éireoidh leis.

D'fheilfeadh an post seo do dhuine a bhfuil roinnt taithí aige cheana féin san fhoilsitheoireacht nó i réimse eile ina bhfuil taithí ábhartha agus in-aistrithe ar fhoilsitheoireacht leabhar faighte aige.

Chun tuilleadh eolais agus sonraí faoi iarratas a dhéanamh a fháil, téigh chuig www.littleisland.ie/hiring. Is é an 16 Nollaig an spriocdháta le haghaidh iarratas.