San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Tuarascáil Damhsa agus Oideachais na Comhairle Ealaíon
Spreagtar daoine iarratas a dhéanamh chun ballraíocht a ghlacadh sa Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim cónaitheachta d’ealaíontóirí agus obair óige – an tréimhse iarratais oscailte anois
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2017
Is é 5:30pm Déardaoin, an 6 Deireadh Fómhair 2016 an dáta deiridh le haghaidh Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2017.
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2016
Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh
Comhaltacht Scríbhneora UCD
Nuacht ón bPobal
Díríonn Comórtas Bonn Óir Sheáin Uí Riada 2016 ar na píoba agus ar an gcruit
Deis Poist do Chomhordaitheoir Ealaíon agus Cultúir
Comhaltacht Scríbhneora Ollscoil Luimnigh

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Éireannacha nó scríbhneoirí atá bunaithe in Éirinn le cáil mhaith le haghaidh Chomhaltacht Scríbhneora thar na gcineálacha scríbhneoireachta ar fad (m.sh. ficsean, neamhfhicsean cruthaitheach, filíocht, drámaíocht, scannánaíocht) na Comhairle Ealaíon / Ollscoil Luimnigh arna maoiniú ag Ollscoil Luimnigh agus ag an gComhairle Ealaíon.

Beidh an Chomhaltacht ar siúl sa tréimhse ó Eanáir – Meitheamh 2017, nó, má fheileann sé don Chomhalta, ar feadh na bliana féilire ar fad Eanáir – Nollaig 2017, agus seisiún tosaigh amháin i bhfómhar na bliana 2016. Tá an Clár Scríbhneoireachta Cruthaithí ag Ollscoil Luimnigh faoi stiúir an Ollaimh Joseph O’Connor agus múineann neart scríbhneoirí a bhfuil an-cháil orthu ar an gcúrsa agus an t-úrscéalaí, an tOllamh Giles Foden, Donal Ryan agus Sarah Moore Fitzgerald ina measc.

Beidh an Comhalta mar chuid de phobal Scríbhneoireachta Cruthaithí Ollscoil Luimnigh agus beidh sé/sí ag obair le mic léinn, le baill foirne agus leis an bhfoireann teagaisc ar roinnt bealaí. Beidh deis ag an gComhalta a s(h)aothar féin a fhorbairt i dtimpeallacht thacúil. Is ionann an stipinn don Chomhaltacht agus €20,000.

Iarrtar ar iarrthóirí ar spéis leo a bheith páirteach litir chumhdaigh ina leagtar amach a réimsí spéise, taithí múinteoireachta (más ann dá leithéid), smaointe le haghaidh rannpháirtíochta i gclár Scríbhneoireacht Chruthaitheach Ollscoil Luimnigh, mar aon le CV iomlán ina luafar ainm agus sonraí teagmhála 3 moltóirí, a sheoladh chuig ár gComhordaitheoir Cláir don Scríbhneoireacht Chruthaitheach, Clare Ryan, claire.ryan@ul.ie

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná tráth nach déanaí ná 12 meán lae, an 26 Lúnasa 2016. Reáchtálfar agallaimh timpeall mí ina dhiaidh sin in Ollscoil Luimnigh.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver