English Version

Ailt
Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an Uachtarán Ó hUiginn chuig imeacht ceiliúrtha 60 bliain na Comhairle Ealaíon

Dámhachtain Coimisiún sa Cheol - spriocdháta Déardaoin 15 Márta 2012

Dámhachtainí tionscadail - spriocdháta Déardaoin 29 Márta 2012

Dámhachtain do Thionscadal sna hEalaíona Traidisiúnta 2012

Is é an spriocdháta maidir le Dámhachtain Taifeadta Deis ná 5:30 i.n. Déardaoin an 5 Aibreán 2012

Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Céadaoin 14 Márta.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 629 Feabhra 2012

Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir.

Mar chuid de cheiliúradh cothrom seasca bliain na Comhairle Ealaíon, bhí gliondar ar an eagraíocht fáilte a chur roimh Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUiginn, agus roimh a bhean chuig a hoifigí i gCearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath. Labhair an tUachtarán leis an lucht éisteachta ina raibh ealaíontóirí, bainisteoirí ealaíon, Iar-Chathaoirligh agus Iar-Stiúrthóirí na Comhairle Ealaíon. Agus í ag cur fáilte roimh an Uachtarán bhí an méid seo a leanas le rá ag an gCathaoirleach Pat Moylan: ‘le breis agus seasca bliain anuas, ón uair a bunaíodh í, tá an Chomhairle Ealaíon tar éis maoirsiú rathúil a dhéanamh ar fhorbairt na n-ealaíon i rith tréimhsí ina raibh athruithe suntasacha sóisialta agus geilleagracha ag tarlú. Mothaím inniu níos mó ná riamh, tionchar na staire agus croí agus anam na cruthaitheachta in Éirinn sna seomraí seo. Le seasca bliain anuas, níl aon laghdú tagtha ar iarrachtaí na Comhairle an méid is féidir a bhaint amach d’ealaíontóirí agus do mhuintir na hÉireann agus féiníomhá agus clú na tíre thar lear a fheabhsú’.

Tá físeán gearr faoi chuairt an Uachtaráin ar an gComhairle Ealaíon le feiceáil ar ár suíomh Gréasáin.

Tá roinnt meabhrúchán againn maidir le spriocdhátaí le haghaidh Dámhachtainí. Is é an 15 Márta an spriocdháta i gcomhair na Dámhachtana Coimisiún sa Cheol, a thugann tacaíocht do choimisiúin d’ealaíontóirí i réimse an Cheoil. Is é an 29 Márta an spriocdháta i gcomhair Dámhachtainí Tionscadal sna foirmeacha ealaíne go léir a thosóidh in 2012; agus is é 5 Aibreán an dáta scoir don Dámhachtain Taifeadta Deis.

Cuirimid an Pointe Teagmhála Cultúrtha i láthair sa chuid faoi Nuacht Idirnáisiúnta. Cuireann sé sin comhairle agus tacaíocht phraiticiúil ar fáil dóibh siúd ar spéis leo cur isteach ar mhaoiniú faoi Chlár Cultúir na hEorpa 2007-2013. Tá faisnéis againn freisin faoi imeacht faisnéise faoi mhaoiniú an AE a reáchtáil an Pointe Teagmhála Cultúrtha i gCorcaigh. Tá torthaí an roghnaithe a rinneadh i gcomhair Shraith 3.2 de Chlár Cultúir an AE ar fáil ar líne anois, mar aon le sonraí faoi comhdháil Eorpach maidir le forbairt lucht féachana, éisteachta agus léitheoireachta atá beartaithe d’fhómhar na bliana 2012 agus is féidir leat fáil amach freisin faoi Ardán EVE.

Le gach dea-ghuí,

Is mise le meas,

Orlaith McBride,

Stiúrthóir, An Chomhairle Ealaíon


Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh an Uachtarán Ó hUiginn chuig imeacht ceiliúrtha 60 bliain na Comhairle Ealaíon

Mar chuid de cheiliúradh seasca bliain na Comhairle Ealaíon cuireadh fáilte roimh Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUiginn, chuig oifigí na Comhairle i gCearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath.


Léigh tuilleadh


Dámhachtain Coimisiún sa Cheol - spriocdháta Déardaoin 15 Márta 2012

Tá an Chomhairle Ealaíon ag tairiscint Dámhachtain Coimisiún sa Cheol in 2012, dámhachtain a thacóidh leis na táillí a íoctar le healaíontóirí le haghaidh coimisiún i réimse an cheoil.


Léigh tuilleadh


Dámhachtainí tionscadail - spriocdháta Déardaoin 29 Márta 2012

Déanfaidh an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí tionscadail a thairiscint do ghníomhaíochtaí a bheidh ag tosú in 2012.


Léigh tuilleadh


Dámhachtain do Thionscadal sna hEalaíona Traidisiúnta 2012

Tá deis iontach maoinithe díreach fógartha ag an gComhairle Ealaíon d’earnáil na n-ealaíon traidisiúnta.


Léigh tuilleadh


Is é an spriocdháta maidir le Dámhachtain Taifeadta Deis ná 5:30 i.n. Déardaoin an 5 Aibreán 2012

Is é cuspóir Dhámhachtain Taifeadta Deis ná tacaíocht a chur ar fáil do thionscadail taifeadta sna healaíona traidisiúnta nó do thionscadail taifeadta ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne.


Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Áirítear ar an nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha an mhí seo: Tá an Chomhairle Ealaíon ina hóstach ar Phointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann: d’acmhainn maidir le cultúr agus maoiniú Eorpach agus chomh maith leis sin tá Pointe Teagmhála Cultúrtha na hÉireann chun lá faisnéise faoi mhaoiniú ón AE a reáchtáil i gCorcaigh.  Tá torthaí an roghnaithe a rinneadh i gcomhair Shraith 3.2 de Chlár Cultúir an AE ar fáil ar líne anois, mar aon le sonraí faoi chomhdháil Eorpach a bhaineann le forbairt lucht féachana, éisteachta agus léitheoireachta atá beartaithe d’fhómhar na bliana 2012 agus is féidir leat fáil amach freisin faoi Ardán EVE.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Software by Newsweaver