San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá Tábhacht le hÁiteanna | Ag cruthú rannpháirtíochta éagsúil sna healaíona
An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Sebastian Barry ag comhrá le Joseph O'Connor in Ollscoil Luimnigh
Buail leis na Comhlaigh Chruthaitheacha
An SCÉAL IS DÉANAÍ MAIDIR LE SCÉIMEANNA AMHARCLANNAÍOCHTA
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraítear na spriocdhátaí do na dámhachtainí scannáin Reel Art agus Authored Works 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin, 4 Aibreán 2019
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Spriocdhátaí 2019
Spriocdháta: Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: Scéim Ceoltóra Chónaithe Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, 2019
What Next: Dive In, Discover Dance
Oifigeach Cláreagraithe – Lánaimseartha Buan
‘And the tide was way out’ Paul Hallahan agus Lee Welch : Gailearaí na Cathrach
Cuireann Widmann agus Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann saothair shuntasacha i láthair in Voices from the Edge
WomenXBorders
Writing for a Change: Comórtas Splancfhicsin
Dámhachtain Scríbhneora Óig Marian Keyes
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project
Seimineár saor in aisce: Communications and your EU culture project

Dáta:                    9.30 – 1.30 Dé hAoine, 8 Márta 2019

Suíomh:              Chocolate Factory, 26 Sráid Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath 1

Tá ríméad ar Dheasc na hEorpa Cruthaithí fáilte a chur roimh DHR Communications chun seisiún speisialta a chur ar fáil ar Communications and your EU culture project ag an imeacht seo.

Tá an chumarsáid agus an scaipeadh ar cheann de na príomhréimsí a mheasúnaítear faoi na critéir d’iarratais ar mhaoiniú i gcomhair tionscadal san Aontas Eorpach.  Neartóidh plean dea-ullmhaithe agus mionsonraithe i leith na cumarsáide agus an scaipthe d’iarratas.  Ach cailleann go leor iarrthóirí pointí go minic faoin réimse seo dá dtograí tionscadail.  Tá sé ríthábhachtach plean soiléir agus mionsonraithe a fhorbairt i leith scaipeadh do thionscadail agus na ngníomhaíochtaí beartaithe ag leibhéal áitiúil, náisiúnta agus Eorpach, ionas go mbeidh an seans is mó ag d’eagraíocht maoiniú a fháil. 

Beidh forléargas ar thrí chlár maoinithe an AE mar chuid den seimineár seo chomh maith. Faigh tuiscint níos fearr ar na roghanna éagsúla atá ar fáil san earnáil chultúrtha chun maoiniú a fháil ón AE.  Chomh maith leis an bhforléargas a thabharfar ar mhaoiniú cultúrtha na hEorpa Cruthaithí agus an scéal rathúil a inseofar maidir leis an tionscadal A Woman’s Work (Tanya Kiang, Gallery of Photography), beidh cainteoirí ann ó chláir Erasmus+ agus An Eoraip ar son na Saoránach.

Cuirfear deireadh leis an seimineár saor in aisce seo le lón líonraithe.  Foilseofar clár iomlán ar ár leathanach imeachtaí anseo go luath. Cláraigh anseo chun clárú don imeacht.  Táimid ag súil thú a fheiceáil ann!  Má tá aon cheist agat téigh i dteagmháil linn ar: cedculture@artscouncil.ie nó ar:  01 6180256/48.