San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An scéal is déanaí
Caint Phoiblí le Kate Goodwin mar chuid de ‘An Ailtireacht a Leathnú’: oiliúint i gcleachtais maidir le rannpháirtíocht an phobail leis an ailtireacht.
D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach comhaontú nua 10 mbliana.
Deontais agus Dámhachtainí
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon na spriocdhátaí le haghaidh scéimeanna sa Damhsa agus sa Téatar
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 pm, Déardaoin an 7 Aibreán 2016.
Spriocdháta fógartha le haghaidh Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair, Babhta 1, 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon: Spriocdhátaí 2016
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar iarratais: artsandhealth.ie Sparánacht Doiciméadúcháin
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016

TIONSCADAIL NÁISIÚNTA GAIRMEACHA OSCAILTE

In the Shadow of the State

Sarah Browne agus Jesse Jones


Beidh an chéad taibhiú poiblí mar chuid de In the Shadow of the State ar siúl i nDoire an 12 Márta.


Comhoibriú is ea In the Shadow of the State idir amharc-ealaíontóirí, Sarah Browne agus Jesse Jones, ina ndéantar iniúchadh ar bheith ina stát ó pheirspictíocht corp mná de. Tá na healaíontóirí ag comhoibriú le saineolaithe i leigheas, dlí, cultúr ábhartha agus ceol, chomh maith le grúpaí ban trí shraith seisiún dréachtaithe dlí agus imeachtaí rannpháirteacha beo i spásanna allabhracha stairiúla i nDoire, Baile Átha Cliath, Learpholl agus Londain. Beidh ócáid seolta an 12 Márta ar siúl i spás tí, áit a bhfuil sé i gceist ag na healaíontóirí an teach sa bhaile a úsáid mar spás ina bhfuil cumhacht fholaigh, é á áitiú le haghaidh gníomhaíochtaí mar ardú coinsiasa maidir le feimineachas ach á shíneadh amach freisin chun institiúidí an stáit a ‘cheansú’. Déanfar iniúchadh ag an ócáid, ina mbeidh an taibheoir Louise Mathews agus scór le Alma Kelliher, ar an tionchar a bhí ag an dlí ar shaol na mban.


In the Shadow of the State comhchoimisiúnaithe ag Create (Éire) agus Artangel (an Ríocht Aontaithe). Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.create-ireland.ie agus cláraigh le haghaidh nuachtlitreacha ag www.intheshadowofthestate.org/A Poet’s Rising

Ócáid seolta ag Áras na Scríbhneoirí an 31 Márta 2016

Choimisiúnaigh Áras na Scríbhneoirí sé dhán, ceann do gach lá den Éirí Amach, ó fhilí comhaimseartha móra, Theo Dorgan, Paul Muldoon, Thomas McCarthy, Eiléan Ní Chuilleanáin, Nuala Ní Dhomhnaill agus Jessica Traynor. Déantar machnamh sna dánta ar mhórphearsa agus imeachtaí a bhain leis an Éirí Amach, lena n-áirítear Séamus Ó Conghaile, Pádraig Mac Piarais, an Dr Kathleen Lynn, Elizabeth O'Farrell agus Michael Joseph O’Rahilly. Rinneadh scannánaíocht ar gach file ag rá a ndáin ag áiteanna ábhartha agus oiriúnacha, lena n-áirítear Sráid an Mhúraigh, Halla na Cathrach, Ard-Oifig an Phoist, Halla na Saoirse agus an Gairdín Cuimhneacháin. Eiseofar na scannáin i rith sheachtain chomórtha an Éirí Amach.

Ag an ócáid seolta an 31 Márta, déanfaidh na filí aithris bheo ar a gcuid dánta, agus is é Colm Mac Con Iomaire, a bhfuil ainmniúchán aige le haghaidh Duais Choice a chum agus a sheinnfidh an ceol bunaidh. Níl aon amhras ach gur oíche den scoth a bheidh ann i gCearnóg stairiúil Parnell.

Chun tuilleadh eolais agus sonraí faoi thicéid a fháil, téigh chuig www.irishwriterscentre.ie.


A NATION’S VOICE

2.30pm, 27 Márta 2016

A Nation’s Voice, ceolchoirm in aisce, faoin spéir ar Dhomhnach Cásca ag an Músaem Náisiúnta, Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath. Áireofar leis an chéad léiriú domhanda de One Hundred Years a Nation, saothar mór nua ceolfhoirne agus córúil arna choimisiúnú le haghaidh na hócáide ag RTÉ ón gcumadóir Shaun Davey leis an téacs ón scríbhneoir Paul Muldoon, mar aon le saothair cheolfhoirne le Seán Ó Riada agus le Bill Whelan agus taibhiú ó ollchóir de Chór Hallelujah ó Messiah le Handel. Beidh an ócáid, á cur i láthair ag Miriam O’Callaghan, á craoladh beo ar RTÉ a hAon, ar RTÉ Raidió 1 agus ar www.rte.ie/1916.

A Nation’s Voice á chur i láthair ag an gComhairle Ealaíon agus ag RTÉ, i gcomhar le hArd-Mhúsaem na hÉireann, le Cumann Náisiúnta na gCór agus le Music Generation, mar chuid d’Éire 2016.


CAMCHUAIRTEANNA

The Plough and the Stars le Sean O’Casey
Faoi stiúir Sean Holmes

Amharclann na Mainistreach, Baile Átha Cliath
9 Márta – 23 Aibreán 2016

Lonnaithe i lár an Éirí Amach, scéal atá in The Plough and the Stars maidir le saol gnáthdhaoine a scriosadh i rith tréimhse idéalachais. Tabharfaidh an stiúrthóir Seán Holmes, a bhfuil gradam Olivier buaite aige, dearcadh nua do dhráma an-spéisiúil Sean O’Casey.

Cuireann Amharclann na Mainistreach The Plough and the Stars i láthair agus tacaíocht aige ó Chultúr Éireann mar chuid de Chlár Comórtha Éire 2016.

Chun tuilleadh eolais agus an sceideal camchuairte a fháil, téigh chuig www.abbeytheatre.ieKathleen Lynn: Insider on the Outside
Coimeádaíocht ag Catherine Marshall

An 26 Márta go dtí an 30 Aibreán 2016
Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh agus ionaid chomhpháirtíochta, Áras Inis Gluaire, Ionad Ealaíon Bhéal an Átha, Fondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna agus Customs House Studios.

Tá cuireadh tugtha ag Mayo Arts Collaborative do thrí amharc-ealaíontóir déag chun léargas a thabhairt ar shaol Kathleen Lynn, bean iontach as Maigh Eo, bean réabhlóideach, gníomhaí sóisialta agus dochtúir leighis. I measc na n-ealaíontóirí a bheidh ann, beidh Michelle Browne, Gary Coyle, Patrick Graham, Joanna Hopkins, Mary Kelly, Margo McNulty, Janet Mullarney, Seamus Nolan, Conor O’Grady, Will O’Kane, Deirdre O’Mahony, Geraldine O’Reilly, agus Dermot Seymour.

Tá tacaíocht faighte ag Kathleen Lynn: Insider on the Outside ó Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.thelinenhall.com

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver