San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Lúnasa dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
Nuashonrú 2016: An nuacht is déanaí maidir le clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éirinn 2016
Glaonn an Chomhairle Ealaíon agus Cultúr Éireann ar Léirithe Spéise le haghaidh Biennale Ailtireachta na Veinéise 2016.
Comhairliúchán CNCM – Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh na Sraithe Sóisearaí
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdhátaí d’Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil.
Scéim na bhFoilseachán / Teideal ar Theideal
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2015
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 1 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíontóirí 2016
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Chomhalta in UCD agus Ollscoil Luimnigh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Tugaimid fógra chomh maith ar thrí ghairm ón gCoimisiún Eorpach ar mholtaí agus ar threoir nuafhoilsithe maidir le slua-chistiú.

 

Mar is gnách, cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an AE le haghaidh cultúir. Déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie.

 

 

Breac síos an Dáta! Ceardlann faoi iarratas a dhéanamh ar thionscadail chomhoibrithe an 8 Meán Fómhair

 

Tá ceardlann á pleanáil ag an Oifig Cultúir d’eagraíochtaí a bhfuil iarratas ar thionscadail chomhoibrithe á réiteach acu le cur isteach i nDeireadh Fómhair 2015. Beidh an cheardlann ar siúl Dé Máirt, an 8 Meán Fómhair sa Chomhairle Ealaíon i mBaile Átha Cliath.

 

Tuilleadh sonraí le teacht go luath

 

Tá treoir nua maidir le slua-chistiú foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach

 

Tá treoir maidir le slua-chistiú foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach. Tá sé dírithe ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus tugtar leideanna ann maidir le measúnú a dhéanamh ar chineálacha éagsúla slua-chistithe.

 

Tá cóip den treoir le fáil ag an nasc thíos:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/crowdfunding-guide/index_en.htm

Glao oscailte ar thairiscintí:  Tionscadal píolótach maidir le “Slua-chistiú do na hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha: borradh a chur faoin ngeilleagar cultúrtha”

Tá sé i gceist ag an gCoimisiún Eorpach conradh poiblí a bhronnadh i gcomhair tionscadal píolótach ar shlua-chistiú.

Is é an 24 Lúnasa 2015 an spriocdháta i gcomhair iarratas agus tá na cáipéisí tairisceana ar fad ar fáil ag an nasc thíos.

http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0315_en.htm

Gairm tograí: Líonra AE de Mhoill Chruthaitheacha agus spásanna comhoibrithe

Tá gairm foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach ar thograí chun Líonra AE de Mhoill Chruthaitheacha agus spásanna comhoibrithe a bhunú.

Is é cuspóir foriomlán na gníomhaíochta seo cur leis an sprioc maidir le malartú trasnáisiúnta taithí agus saineolais a bhreisiú i ndáil le múnlaí nua gnó agus bainistíochta, gníomhaíochtaí piarfhoghlama agus líonraithe i measc eagraíochtaí agus déantóirí beartais cultúrtha agus cruthaitheacha a bhaineann le forbairt na n-earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha.

Is é an 10 Meán Fómhair 2015 an spriocdháta le haghaidh an iarratais.

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin ngairm agus na cáipéisí iarratais a fháil ag an nasc thíos:

http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2015-eac-s08_en.htm

Gairm tograí: Tacú le líonraí d’fhiontraithe cruthaitheacha óga; AE agus Tríú Tíortha

 

Tá gairm foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach ar thograí chun tacú le líonraí d’fhiontraithe cruthaitheacha óga (AE agus Tríú Tíortha).

 

Is é is cuspóir leis an ngairm eagraíocht a roghnú a bhunóidh agus a thacóidh le hArdán (digiteach) do líonraí reatha d’fhiontraithe óga atá gníomhach sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha ar fud an domhain agus a éascóidh cinn nua a chruthú.

 

Is é an 15 Meán Fómhair 2015 an spriocdháta le haghaidh na gairme seo.

 

Is féidir leat tuilleadh a léamh faoin ngairm agus na cáipéisí iarratais a fháil ag an nasc thíos:

 

http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2015-eac-s11_en.htm

 

 

Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir chun labhairt ag d’imeacht

 

Ní hamháin go n-eagraímid ár gcuid imeachtaí féin, ach is minic a thugtar cuireadh do Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir chun labhairt ag imeachtaí trasna na tíre. Léiríonn an Oifig Cultúr deiseanna maoiniúcháin an Aontais Eorpaigh atá ar fáil faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, agus tugann sí comhairle faoin gcaoi a dtógtar comhpháirtíochtaí agus a bhforbraítear tionscadail Eorpacha.

 

Má tá sé ar intinn ag d’eagraíocht comhdháil, seimineár, ceardlann nó cruinniú comhpháirtithe a reáchtáil a mbeadh rannpháirtíocht nó freastal na hOifige Cultúr tairbheach dó nó di, déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie

 

Email Software by Newsweaver