English Version

Ailt
Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha

Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30 i.n., Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012

Spriocdháta: An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Scéim Deis - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n. Déardaoin, an 17 Bealtaine 2012

Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair - 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Spriocdháta: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013 - 5:30 i.n., Déardaoin an 3 Bealtaine 2012

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Máirt 15 Bealtaine.
 
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 9 Eagrán 830 Aibreán 2012

Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir

I Meán Fómhair 2010, d’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon doiciméad beartais agus straitéise i réimse na hÉagsúlachta Cultúrtha agus na nEalaíon. I nuachtlitir na míosa seo, tá áthas orm a fhógairt gur mian leis an gComhairle Ealaíon Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha a cheapadh. Is post 12 mhí a bheidh i gceist agus d’fhéadfadh sé go gcuirfí síneadh 6 mhí leis.

Tá sonraí againn maidir leis an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht a dhúnfaidh Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012. Forbraíodh an tionscnamh comhpháirtíochta, ‘Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht’, mar fhreagra ar Bheartas an Rialtais um an Ailtireacht 2009 - 2015 Towards a Sustainable Future: Delivering Quality within the Built Environment, agus taighde na Comhairle Ealaíon ar an Rannpháirtíocht Phoiblí san Ailtireacht (2009).

Beidh ciorcal timpeall ar an Déardaoin, 17 Bealtaine 2012 ar fhéilirí ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon, ós rud é go bhfuil sé ina spriocdháta i gcomhair go leor deontas agus scéimeanna. Ina measc sin tá ár ‘Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóir Damhsa’. Is é cuspóir na scéime seo ná cobhsú a dhéanamh ar líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre agus tacú leo. Tá ár scéim ‘Deis’ ann freisin, trína gcuirtear tacaíocht ar fáil do thionscadail ealaíon traidisiúnta nó do thionscadail ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne, chomh maith leis na ‘Coimisiúin sna hEalaíona Traidisiúnta’, trína dtacaítear le táillí a íoctar le healaíontóirí i gcomhair coimisiún i réimse na nEalaíon Traidisiúnta. Tá trí ‘Scéim Téatair’ ag dúnadh ar an dáta sin freisin.

San eagrán seo dár nuachtlitir chomh maith, osclaítear an an dámhachtain ‘Camchuairt agus Scaipeadh Saothair - Babhta 1’ i gcomhair camchuairteanna a thosóidh sa tréimhse Eanáir go Meitheamh 2013. Is é an 3 Bealtaine 2012 an spriocdháta le haghaidh na dámhachtana seo.

Ar deireadh, tá na hailt rialta maidir le Nuacht ó Lucht na n-Ealaíon agus nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha againn.

Le gach dea-mhéin,

Orlaith McBride

Stiúrthóir, An Chomhairle Ealaíon


Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha

Is mian leis an gComhairle Ealaíon Comhairleoir um Éagsúlacht Chultúrtha a cheapadh ar feadh tréimhse 12 mhí a fhéadfar a shíneadh ar feadh 6 mhí eile.


Léigh tuilleadh


Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht - 5:30 i.n., Déardaoin, an 31 Bealtaine 2012

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2012 a fhógairt, agus é de chuspóir acu cur le rannpháirtíocht an phobail san ailtireacht.


Léigh tuilleadh


Spriocdháta: An Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile den Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa ná 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012.


Léigh tuilleadh


Spriocdháta: Scéim Deis - 5.30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Is é an spriocdháta don Scéim Deis ná 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012.


Léigh tuilleadh


Spriocdháta: Dámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta - 5.30 i.n. Déardaoin, an 17 Bealtaine 2012

Is é an spriocdháta do Dhámhachtain na gCoimisiún sna hEalaíona Traidisiúnta ná 5:30 i.n. Déardaoin an 17 Bealtaine 2012.


Léigh tuilleadh


Meabhrúchán: Spriocdháta do scéimeanna téatair - 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012

Is é an spriocdháta don Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Téatair,
don Scéim Mhaoinithe um Fhorbairt Téatair agus don Scéim Thacaíochta um Chomhroinnt Acmhainní Téatair ná 5:30 i.n., Déardaoin an 17 Bealtaine 2012.


Léigh tuilleadh


Spriocdháta: Camchuairt agus Scaipeadh Saothair, Babhta 1 – Eanáir go Meitheamh 2013 - 5:30 i.n., Déardaoin an 3 Bealtaine 2012

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas i gcomhair camchuairteanna a thosóidh sa tréimhse Eanáir go Meitheamh 2013 ná Déardaoin an 3 Bealtaine, 2012.


Léigh tuilleadh


Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Tá faisnéis againn sa rannán seo faoi Shannachán Eatramhach ag The Ark.  Is mian le The Ark, Ionad Cultúrtha do Leanaí, Stiúrthóir Feidhmeach a cheapadh ó Lúnasa 2012.   Is sannachán feidhmiúcháin eatramhach é seo do cheannaire oilte, atá thar a bheith tiomanta do chomhionannas do leanaí san earnáil chultúrtha, agus a bhfuil cumas cruthaithe aige nó aici sa bhainistíocht agus i ndáil le heolas maidir leis na healaíona.


Léigh tuilleadh


Nuacht idirnáisiúnta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha

I measc na scéalta ón bPointe Teagmhála Cultúrtha tá: Sraith Taistil agus Oiliúna na Comhairle Ealaíon:  Dámhachtain an Phointe Teagmhála Cultúrtha Idirnáisiúnta. Is féidir leat torthaí an roghnaithe a rinneadh i gcomhair Shraith 1.3.6 de Chlár Cultúir an AE a fheiceáil ar líne anois. Tá faisnéis againn freisin faoi Chomhdháil Bhliantúil Leabhair Pháistí Éireann i mBealtaine 2012. Is féidir leat léamh faoi phlé painéil Fhéile Damhsa Bhaile Átha Cliath faoi ghluaiseacht ar fud na hEorpa agus faoin seimineár Eorpach Baile Átha Cliath “Music in Healthcare Settings” (Ceol i Suíomhanna Cúram Sláinte). Ar deireadh, tá sonraí againn maidir le Clár um an Eoraip do na Saoránaigh 2007 - 2013.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Software by Newsweaver