San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go hEagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí Dheireadh Fómhair
Comhdháil ‘Tá Tábhacht le hÁiteanna’ 2022 | Ag infheistiú go cruthaitheach i ndaoine agus in áiteanna
Deontais agus Dámhachtainí
Gairm ar iarratais ar phoist mar Scríbhneoir Cónaithe in ollscoileanna na hÉireann in 2022
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2022: Babhta 2
EALAÍONTÓIR SCANNÁN CÓNAITHE in UCC in 2022 - Gairm ar iarratais
Scéim Phíolótach um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach – Babhta 2
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
COMHALTACHT MÚSAEIM IDIR ÉIRE ILDÁNACH AGUS FULBRIGHT: EXPLORATORIUM
COMHALTACHT GHAIRMIÚIL IDIR FULBRIGHT AGUS ÉIRE ILDÁNACH
Scoileanna Ildánacha
Tá 188 scoil agus ionad Ógtheagmhála breise trasna na tíre ag glacadh páirt i Scoileanna Ildánacha 2021
COMHALTACHT GHAIRMIÚIL IDIR FULBRIGHT AGUS ÉIRE ILDÁNACH

Spreagtar gairmithe, ag a bhfuil taithí seacht mbliana ar a laghad san earnáil chruthaitheach, cultúrtha nó oidhreachta iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Ghairmiúil Fulbright-Éire Ildánach 2021-2022.

Is féidir le hiarratasóirí a rogha óstinstitiúide in SAM a roghnú agus ní mór go mbeidís in ann trí mhí ar a laghad, agus sé mhí ar a mhéad, in SAM. Tabharfar tús áite dóibh siúd nach bhfuil taithí fhada acu in SAM cheana féin.

INCHÁILITHEACHT

 • Ní mór taithí ghairmiúil seacht mbliana a bheith ag an iarratasóir san earnáil chruthaitheach, cultúrtha nó oidhreachta (níl gá le PhD)
 • Ní mór don iarratasóir a bheith in ann 3 mhí, ar a laghad, a chaitheamh in SAM
 • Ní mór don iarratasóir a bheith ina Shaoránach nó ina Saoránach Éireannach, nó saoránach AE a bhfuil cónaí air nó uirthi i bPoblacht na hÉireann le breis agus trí bliana anuas
 • Ní féidir leis an iarratasóir a bheith ina d(h)éshaoránach SAM-Éire, i seilbh cárta glas, nó ina c(h)ónaí i SAM faoi láthair, nó ní féidir tréimhse fhada a bheith caite aige nó aici i mbun staidéar nó ina c(h)ónaí in SAM
 • Ní mór tréith agus cumas na ceannaireachta a bheith go smior san iarratasóir
 • Ní mór dó nó dí réasúnaíocht a thabhairt maidir lena bhfuil sé nó sí ag iarraidh tabhairt faoi thionscadal in SAM
 • Ní mór tuiscint shoiléir a bheith ag an iarratasóir maidir lena bhfuil i gceist le bheith i do ‘Fulbrighter’ (ball den lucht Fulbright)

CONAS IARRATAS A DHÉANAMH?

Iarr na treoracha agus an fhoirm iarratais

SONRAÍ AN MHAOINITHE

 • Maoiníonn Éire Ildánach agus Coimisiún Fulbright an dámhachtain.
 • Deontas airgid, chomh maith le hárachas timpiste agus éigeandála, clárú cultúrtha agus gairmiúil, agus riarachán víosa J-1.

AN BHFUIL AON EOLAS EILE DE DHÍTH?

 • Ba cheart d’iarratasóirí teagmháil a dhéanamh leis an óstinstitiúid in SAM agus litir chleamhnaithe a fháil
 • Tabharfar tús áite do na hiarratasóirí sin nach bhfuil taithí fhada acu in SAM cheana féin.
 • Ní mór do gach iarratasóir, a n-éireoidh leis nó léi, cloígh leis an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’, rud a chiallaíonn go bhféadfaí nach mbeadh faighteoirí na dámhachtana incháilithe i leith chónaitheacht SAM nó víosa go dtí go mbeidh an riail ‘dhá bhliain sa bhaile’ curtha i gcrích acu ar ais in Éirinn.