San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Conairí 2021 – Seisiún 1
Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú le haghaidh Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh
CLINIC AR LÍNE NA SCÉIMEANNA FÉILTE – 1 Aibreáin ag 2pm
Ag Baint Lá Amach nó Faoi Bhláth? Sraith ar líne fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Ealaíon Íceach Phort Láirge le tacú le folláine earnáil na n-ealaíon in Éirinn
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, 29 Aibreán 2021
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Nuacht ón bPobal
Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha – MÁRTA Seisiún Teacht Le Chéile
NÓTA COMHTHÉACSÚIL DO RÍOMHPHOST SPEAK UP ACTiON
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
CLINIC AR LÍNE NA SCÉIMEANNA FÉILTE – 1 Aibreáin ag 2pm

Thug an Chomhairle Ealaíon roinnt scéimeanna maoinithe agus tionscnamh isteach le bliain anuas agus é mar aidhm tacú leis na healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon i rith na paindéime Covid-19. Tá roinnt dóibh siúd ar fáil d'fhéilte chun tacú lena bhforbairt acmhainne, a bhforbairt ghairmiúil agus a gcuid oibre le healaíontóirí.

 

Mar sin, beidh clinic ar líne ar siúl ag Foireann na bhFéilte le haghaidh eagraíochtaí Féile ar 1 Aibreán ag 2pm agus é i gceist acu achoimre a thabhairt ar na sruthanna maoinithe caighdeánacha agus ar na sruthanna nua atá ar fáil anois do dhéantóirí féile.

 

Mar chuid den chlinic tabharfar buneolas faoi na scéimeanna atá ar fáil d'fhéilte, ar na nósanna imeachta ábhartha d’iarratais agus ar na difríochtaí idir na scéimeanna.

 

Áireofar iad seo a leanas leis na scéimeanna maoinithe a chlúdófar:

  • Scéim um Chuireadh chun Comhoibrithe (:Sa snáithe Oscailte)
  • Maoiniú Deontais do na hEalaíona
  • Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
  • Dámhachtain Coimisiún
  • Scéim Infheistíochta na bhFéilte
  • Gairmeacha Oscailte
  • Maoiniú Straitéiseach
  • Rannpháirtíocht san Ailtireacht

 

Is féidir clárú don seisiún seo tríd an nasc seo a leanas: https://www.tickettailor.com/events/artscouncilofireland/489802

 

Má tá ceist ar bith agat, seol ríomhphost chuig: Adrian.colwell@artscouncil.ie

 

Is féidir tuilleadh eolais faoi scéimeanna maoinithe a bhaineann le féilte a fháil anseo: http://www.artscouncil.ie/available-funding/?searchQuery=Festivals#search