San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán Mhí Feabhra dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Stiúrthóir um Fhorbairt Straitéiseach
EALAÍN: 2016
Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon Tuarascáil ar Thraidisiún na Cruitireachta in Éirinn
Clinic Faisnéise maidir le Dámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon
SPLANC!
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain um Léiriúchán Ceoldráma 2017
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2016

Is é cuspóir na scéime tacú le réimse ilghnéitheach féilte agus imeachtaí ealaíon. Cé gurbh fhéidir iad sin a chur in iúl i bhfoirmeacha éagsúla, díríonn an scéim go daingean ar rannpháirtíocht phoiblí agus ar ghníomhaíochtaí poiblí a bhfuil na healaíona de chroí agus de bhonn iontu. Níl sé d’aidhm ag an scéim tabhairt faoi imeachtaí ina gcomhlánaíonn na healaíona imeachtaí eile nó ina bhfuil siad mar chúlra leo.

 

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar oscailt d’fhéilte ildisciplíneacha, d’fhéilte foirm ealaíne aonair, d’imeachtaí aonuaire agus do shraitheanna ceolchoirmeacha. Tá dhá shraith maoiniúcháin ar fáil:

  • Sraith 1:  Suas le €10,000
  • Sraith 2:  Idir €10,001 agus €20,000

 

Ba chóir do gach iarratasóir céaduaire nó dóibh siúd a fuair maoiniú níos lú ná €10,000 roimhe seo san iarratas is déanaí uathu iarratas a dhéanamh faoi Shraith 1 den scéim. Féadfaidh iarratasóirí ar tugadh €10,000 nó níos mó dóibh (suas le €20,000) san iarratas is déanaí uathu iarratas a dhéanamh ar Shraith 2.

 

Tá Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí ar fáil d’eagraíochtaí a chuireann féilte nó imeachtaí chun cinn a bhfuil cuspóir soiléir ealaíonta acu agus a bheidh ar siúl i rith an dara leath de bhliain féilire 2016.

 

Is scéim iomaíoch neamh-athfhillteach í Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí, arna breithniú ag painéal piaraí neamhspleách. Mar gheall ar an gcaoi a bhfeidhmíonn cláir maoinithe neamh-athfhillteacha agus an líon ard iarratas a fhaightear gach bliain, tá sé tábhachtach a thabhairt do d’aire go dtugtar maoiniú faoin gclár seo ar bhonn aonuaire agus neamhspleách ar an toradh a bhí ar iarratais roimhe seo.

 

Is é an spriocdháta le haghaidh Bhabhta 2 an 25 Feabhra 2016.

Déantar gach iarratas a mheasúnú i gcomhthéacs iomaíoch agus laistigh de na hacmhainní atá ar fáil.  Déanfar measúnú ar gach iarratas de réir na gcritéar seo a leanas:

  1. Fiúntas agus uaillmhian ealaíne
  2. Cuspóirí agus tosaíochtaí na scéime a chomhlíonadh
  3. Indéantacht (lena n-áirítear tacaíocht airgeadais agus eile)

 

 

Conas a dhéanfaidh mé iarratas?

Chun iarratas a dhéanamh ar scéim na bhféilte agus na n-imeachtaí, beidh ort clárú ag https://onlineservices.artscouncil.ie/Secure/Login.aspx?oldLang=en-ie&lang=gd-ge

 

-        Cliceáil ar an gcnaipe ‘Cláraigh’ faoi ‘Úsáideoir Nua’ (mura bhfuil tú cláraithe cheana féin).

-        Cláraigh mar ‘eagraíocht/grúpa’ agus roghnaigh ‘Ar aghaidh’.

-        Líon isteach na sonraí atá ag teastáil agus cliceáil ar ‘Cláraigh’.

-        Gheobhaidh tú ríomhphost go luath ina dtabharfar sonraí do phasfhocail duit chun logáil isteach.

Nuair a bheidh do ríomhphost faighte agat agus tú logáilte isteach ar an suíomh ar líne beidh tú in ann foirm iarratais agus treoirnótaí a fháil faoi scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí.

 

Ní ghlacfar le hiarratais i ríomhphoist, sa phost, a chuirfear ar facs nó a bheidh déanach.

 

Is féidir treoirlínte agus critéir don scéim seo a íoslódáil ónár suíomh gréasáin (http://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/Sceim-na-bhFeilte-agus-na-nImeachtai/ ). Beifear in ann iarratas a dhéanamh ón 26 Eanáir 2016 ar ár seirbhísí ar líne.

Newsletter Marketing Powered by Newsweaver