San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mhárta dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Conairí 2021 – Seisiún 1
Fógra maidir le Clinic Faisnéise ar Mhaoiniú le haghaidh Sorcais, Sráidealaíon agus Seónna
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh
CLINIC AR LÍNE NA SCÉIMEANNA FÉILTE – 1 Aibreáin ag 2pm
Ag Baint Lá Amach nó Faoi Bhláth? Sraith ar líne fógartha ag an gComhairle Ealaíon agus ag Iontaobhas Ealaíon Íceach Phort Láirge le tacú le folláine earnáil na n-ealaíon in Éirinn
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Spriocdháta: Dámhachtain Coimisiún, Déardaoin, 29 Aibreán 2021
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Nuacht ón bPobal
Aire a Thabhairt d’Intinní Cruthaitheacha – MÁRTA Seisiún Teacht Le Chéile
NÓTA COMHTHÉACSÚIL DO RÍOMHPHOST SPEAK UP ACTiON
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Tacaíochtaí Léiriúcháin Chruthaithigh

Leis an straitéis deich mbliana de chuid na Comhairle Ealaíon, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, tá an Chomhairle tiomanta a dícheall a dhéanamh chun forbairt na nEalaíon a threorú in Éirinn. Faoi thionchar phríomhchuspóirí bheartas amharclannaíochta na Comhairle Ealaíon, agus tar éis próiseas comhairliúcháin agus forbartha, tá ríméad ar an gComhairle a fhógairt go bhfuil scéim phíolótach a mhairfidh dhá bhliain á seoladh aici, scéim a bhfuil sé mar aidhm aici tacú le hamharclannóirí neamhspleácha ag gach céim dá ngairm bheatha. Bainfear leas as gach gné den bhonneagar atá ann cheana féin sa scéim phíolótach, leis na hacmhainní atá ann cheana a bharrfheabhsú agus le dea-chleachtas a chur chun cinn i bhforbairt, i léiriú agus i scaipeadh na hamharclannaíochta ar fud na hÉireann agus níos faide i gcéin.

Is díol mór sásaimh don Chomhairle Ealaíon na hiarrthóirí rathúla don chéim reatha seo den scéim phíolótach a fhógairt: Maura O’Keefe agus Sara Cregan ó Once Off Productions agus Matt Smyth agus Lynette Moran ó CPS Arts Agency. Tá an fhoireann amharclannaíochta ag tnúth go mór le bheith ag obair i gcomhar leis na faighteoirí agus leis an earnáil amharclannaíochta níos leithne chun an tionscnamh straitéiseach seo a fhorbairt.