San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Tá staidéar aitheanta foilsithe ag an gComhairle Ealaíon agus ag an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta ‘Arts and Cultural Participation among Children and Young People
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
TÁ TÁBHACHT LE HÁITEANNA: Cad a tharlaíonn nuair a infheistímid sna healaíona?
Cuirfidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach Oíche Fhada an Ghearrscéil i láthair
Hugh Travers ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Ciste Gníomhaíochta Cláir do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas 2017 ar oscailt i gcomhair iarratas anois
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2017
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, an 19 Eanáir 2017
Nuacht ón bPobal
Gairm oscailte ar Belltable:Connect Theatre Makers
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Gairmeacha reatha ar mhaoiniú agus spriocdhátaí atá ag teannadh linn

 

Foilsíodh na gairmeacha ar thograí ar cuireadh moill orthu le haghaidh dhá shraith maoinithe faoin bhfochlár Cultúir den Eoraip Chruthaitheach – Tacaíocht do Thionscadail Chomhoibrithe san Eoraip agus Tacaíocht do Líonraí na hEorpa.

 

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar shuíomh gréasáin Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn trí na naisc thíos. 

 

Tacaíocht do Thionscadail Chomhoibrithe:  Spriocdháta: Dé Céadaoin, an 23 Samhain 2016 (11 a.m., am na hÉireann).  Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar mhaoiniú do thionscadail chomhoibrithe anseo, lena n-áirítear forbhreathnú ar na hathruithe ar na treoirlínte sa bhabhta seo.  Tá alt againn ina bhfuil leideanna áisiúla dóibh siúd atá ag forbairt tograí le haghaidh na snáithe Tionscadail Chomhoibrithe freisin mar sin déan cinnte go léifidh tú é sin anseo.

Is comhpháirtí í an fhéile Éireannach, First Fortnight, i dtionscadal Eorpach ar éirigh leis cómhaoiniú a bhaint amach faoin tsnáithe seo den Eoraip Chruthaitheach.  Léigh tuilleadh faoina rannpháirtíocht agus faoin gCéad Fhéile Ealaíon Eorpach don Mheabhairshláinte anseo.

 

Tacaíocht do Líonraí na hEorpa:  Spriocdháta: Dé hAoine an 25 Samhain 2016 (11 a.m., am na hÉireann).

Chun ár liosta de líonraí ealaíon agus cultúir Eorpacha a íoslódáil agus chun féachaint cé na heagraíochtaí Éireannacha a bhí ina gcomhpháirtithe i mbabhtaí rathúla den snáithe maoinithe líonraí le déanaí cliceáil anseo.

 

 

Deiseanna d’ealaíontóirí i dtionscadail a fhaigheann tacaíocht ón Eoraip Chruthaitheach faoi láthair

 

Dámhachtain d’Ealaíontóir Cónaithe, Create agus UCD Parity Studios i gcomhpháirtíocht le Coláiste Eolaíochtaí Sóisialta agus an Dlí, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (Éire):  Spriocdháta: an 13 Samhain

Tá gairm ar ealaíontóir cónaithe fógartha ag Create agus UCD Parity Studios i gcomhpháirtíocht le Coláiste Eolaíochtaí Sóisialta agus an Dlí, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.
 
Leis an gcomhpháirtíocht bhríomhar idir UCD Parity Studios agus Create, faigheann an tréimhse cónaithe 2017 seo tuilleadh tacaíochta trí Chlár Comhpháirtíochta Ealaíon Comhoibríoch Create (CAPP) atá á mhaoiniú ag an Eoraip Chruthaitheach. Féachann Clár Cónaithe CAPP le hiniúchadh a dhéanamh ar shamhlacha nua rannpháirtíochta agus comhoibrithe sna healaíona agus spreagtar modheolaíochtaí agus cleachtais ealaíontóirí i gcomhthéacs a mhalartú.  Féach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil.

Suíomh gréasáin: www.ucdartinscience.com
Ríomhphost: parity.studios@ucd.ie

 

Eagraíochtaí Éireannacha ar éirigh leo faoin Eoraip Chruthaitheach

 

Dalkey Archive Press roghnaithe i gcomhair na dTionscadal Tacaíocht d’Aistriúcháin Liteartha 2016

 

Tacaíonn an Eoraip Chruthaitheach le haistriúchán ar litríocht na hEorpa agus lena cur chun cinn Is é an aidhm atá leis an tacaíocht seo don aistriúchán liteartha ná cur leis an eolas atá ag daoine ar litríocht agus ar oidhreacht liteartha a gcomh-Eorpach. Spreagtar go háirithe leabhair ar éirigh lena gcuid údair EUPL (Duais an AE don Litríocht) a bhaint amach a aistriú agus a chur chun cinn.

 

Roghnaíodh Dalkey Archive Press Ireland de bharr a dtionscadail ‘Internationalising Eastern European Literatures’ (Litríochtaí Oirthear na hEorpa a Idirnáisiúnú).  Fuair Dalkey Archive Press €60,000 faoin snáithe maoinithe sin chun tacú le haistriú deich saothar ó na deich dtír seo a leanas: An tSeirbia; Montainéagró; an Pholainn, an Bhulgáir; an tSlóvaic; an Chróit; an tSlóivéin; an Tuirc; an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin; agus Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine.

 

 Léigh tuilleadh anseo.

 

Email Software by Newsweaver