San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Dámhachtain Sparánachta DÓLO
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2020, Babhta a hAon: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ag Tabhairt Suntais d’Ealaín Phoiblí i gCúram Sláinte – glaoch ar fhaisnéis
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2021 – Babhta 1
Scéimeanna Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta agus Damhsa – Athbhunaithe
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon, 2020, Babhta 2 d’Ealaíontóirí agus Coimeádaithe
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 20 Lúnasa 2020
Nuacht ón bPobal
Tá Music Generation Kildare ag earcú
Gairmeacha Oscailte: Tionscadal Taighde
Ag Tabhairt Suntais d’Ealaín Phoiblí i gCúram Sláinte – glaoch ar fhaisnéis

Tá artsandhealth.ie agus publicart.ie ag lorg samplaí de shaothair ealaíne a coimisiúnaíodh faoi Scéim an Chéatadáin don Ealaín de chuid na Roinne Sláinte idir 2010 agus 2020.

 

Is mian le artsandhealth.ie agus publicart.ie léargas cuimsitheach a fháil ar na saothair ealaíne a coimisiúnaíodh nó atáthar á gcoimisiúnú faoi Scéim an Chéatadáin don Ealaín le Rialtas na hÉireann i suíomhanna cúraim sláinte, le deich mbliana anuas.

 

Is é an aidhm atá leis ná luach agus cumas na hEalaíne Poiblí i suíomhanna cúraim sláinte a thaifeadadh agus suntas a thabhairt dóibh agus iniúchadh a dhéanamh ar an ról agus an rannchuidiú ar leith a bhí ag Scéim an Chéatadáin don Ealaín maidir le cleachtais ealaíne i suíomhanna cúraim sláinte in Éirinn.

 

Má bhí páirt agat i dtionscadal ealaíon nó saothar ealaíne i suíomh cúraim sláinte, nó i bpáirt le suíomh cúraim sláinte, a choimisiúnú, agus gur maoiníodh (ina iomláine nó i bpáirt) é trí Scéim an Chéatadáin don Ealaín de chuid Rialtas na hÉireann, téigh i dteagmháil le info@artsandhealth.ie faoi Dé Luain, 27 Iúil. Is féidir tuilleadh sonraí faoin bhfaisnéis a éilítear a fháil anseo.

 

In 2020, roghnófar roinnt tionscadal agus tabharfar cuireadh do na rannpháirtithe píosa a scríobh faoin tionscadal lena scaipeadh ar artsandhealth.ie agus publicart.ie. Má roghnófar iad, gheobhaidh an t-ealaíontóir agus na rannpháirtithe táille oinigh as a gcás-staidéar.

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi réimsí na nEalaíon & na Sláinte, na hEalaíne Poiblí agus Scéim an Chéatadáin don Ealaín, tabhairt cuairt ar na naisc seo a leanas:

Na hEalaíona & an tSláinte in Éirinn - artsandhealth.ie

Ealaín Phoiblí in Éirinn - publicart.ie

Treoirlínte Náisiúnta Scéim an Chéatadáin don Ealaín

Cás-staidéir ar ealaín phoiblí ar artsandhealth.ie - http://www.artsandhealth.ie/project-type/public-art-commission/

 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil le:

Emma Eager, Comhordaitheoir agus Áisitheoir ag artsandhealth.ie info@artsandhealth.ie