San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Téann RAISE ar líne agus cuidíonn sé le Meanma ár Náisiúin Iontaigh a Ardú (#RAISINGSpirits)Mar fhreagairt ar ghéarchéim Covid-19, tá clár RAISE de chuid na Comhairle Ealaíon, atá á chur ar fáil ag OKC Consulting, tar éis dul ar líne le huirlisí agus áise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2021
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal: freagairt ar COVID-19
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha – Síneadh leis an Spriocdháta Iarratais
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Deis Fostaíochta ag Music Network Oifigeach Forbartha
First Fortnight
First Fortnight

Is é First Fortnight Féile Ealaíon agus Cultúir Meabhairshláinte na hÉireann agus mar sin déanann siad iarracht teagmháil a dhéanamh le gach pobal trí ghlaonna amach mar seo.
Ach, tá TUSA ag teastáil uathu!
In 2021, beidh deich mbliana ar an bhfód á chomóradh ag First Fortnight!
Tabharfaidh an t-eagrán speisialta den fhéile seo cuairt arís ar an am atá caite, ag féachaint ar na hathruithe ar fud thírdhreach ealaíonta agus meabhairshláinte na hÉireann – agus iad ag fiosrú na todhchaí agus ag fiafraí conas is féidir linn le chéile leanúint ag brú teorainneacha sóisialta agus cruthaitheacha?
Má tá smaoineamh agat do thogra ba mhaith leat a eagrú mar chuid d’Fhéile First Fortnight 2021, cliceáil
anseo i gcomhair tuilleadh eolais!